Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Základy společenských věd v kalendářním roce 2021

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

1. Vznik a rozvoj filosofie
2. Řecká předsókratovská filosofie
3. Rozmach antického myšlení
4. Středověká filosofie
5. Renesanční myšlení a filosofie
6. Novověká evropská filosofie 17. stol.
7. Anglická novověká filosofie
8. Francouzské osvícenství
9. Německá klasická filosofie
10. Evropská filosofie 2. pol. 19. stol.
11. České filosofické myšlení
12. Ústavní právo
13. Základy sociologie
14. Základy etiky
15. Náboženství a jeho vznik
16. Náboženství evrop. civilizačního prostoru /judaismus, islám/
17. Křesťanství. Církve v ČR
18. Nábožensko-filosofické systémy Východu
19. Základy teorie státu
20. Právo a jeho pojetí - občanské a pracovní
21. Základy mikroekonomie
22. Základy makroekonomie
23. Psychologie a její předmět
24. Psychologie osobnosti
25. Obecná psychologie, charakteristika psychiky
26. Základy práva - rodinné a trestní

Student předkládá svoji seminární práci

Povolené pomůcky:
Čítanka z dějin filosofie pro 4.ročník středních škol

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři