Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie v kalendářním roce 2021

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

1. Zobrazení kužele v axonometrii
2. Zobrazení válce v axonometrii
3. Zobrazení jehlanu v axonometrii
4. Zobrazení hranolu v axonometrii
5. Řez kužele v axonometrii
6. Řez válce v axonometrii
7. Řez jehlanu v axonometrii
8. Řez hranolu v axonometrii
9. Koule v Mongeově projekci
10. Řez koule v Mongeově projekci
11. Síť jehlanu Mongeově projekci
12. Transformace průmětny
13. Hranol v Mongeově projekci
14. Řez hranolu v Mongeově projekci
15. Průsečík přímky s hranolem
16. Jehlan v Mongeově projekci
17. Řez jehlanu v Mongeově projekci
18. Průsečík přímky s jehlanem
19. Kužel v Mongeově projekci
20. Eliptický řez kužele
21. Hyperbolický řez kužele
22. Parabolický řez kužele
23. Válec v Mongeově projekci
24. Řez válce v Mongeově projekci
25. Průnik rovinných obrazců

Povolené pomůcky:

rýsovací potřeby

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři