ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
stránky předmětů - Gymnázium Jeseník

JESENICKÁ DIVADELNÍ ŽATVA

sobota, 17 duben 2010 | Napsal(a) Tomáš Svoboda | Zveřejněno v český jazyk a literatura

 

V sobotu 10. dubna 2010 v Jeseníku po roce opět vypukla divadelní žatva aneb setkání s amatérským divadlem na Jesenicku.

Letos naše gymnázium reprezentovali studenti obou tercií, kteří navštěvují volitelný předmět dramatická výchova. Předvedli se s krátkou pohádkovou hrou s loutkami pro děti i dospělé Otesánek, kterou s úspěchem hráli už na konci loňského školního roku, pochopitelně v upraveném obsazení. Klasickou lidovou pohádku o lidožravém dítěti pojali mírně parodicky a svých rolí - i těch zdánlivě menších - se zhostili s vysokým nasazením, ba s vervou.  Jejich výkon byl o to hodnotnější, že některé problémy bylo nutno řešit doslova pár minut před vstupem na jeviště. Dle četných ohlasů z publika lze mít za jisté, že letošní dramatický výstup našich studentů v konkurenci dalších, často zběhlejších souborů nezanikl, naopak se setkal s pochopením a úspěchem.

Všem nadšeným a nadějným mladým hercům a herečkám děkujeme a doufáme, že i za rok se na půdě našeho ústavu vyskytne soubor schopný naši školu se ctí reprezentovat.

Michaela Svobodová

 

Projekt v kvartách - Naše stopa

čtvrtek, 15 duben 2010 | Napsal(a) Magda Dostálová

Průřezové téma:

Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

Mediální výchova

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

Zapojené předměty: Zeměpis, biologie, občanská výchova, informatika, český jazyk

Spolupráce v rámci školy: Propojeno s programem Ekoškola a s projektem Ekologizace provozu školy.

Spolupráce s organizacemi: Technické služby Jeseník, Čistička odpadních vod Česká Ves, Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

 

SNĚHOVÉ SOCHY 2010

úterý, 02 březen 2010 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

 

Po roce se na hřišti před naším gymnáziem opět uskutečnila soutěž ve stavění sněhových soch. Ve středu 24. února ráno se sešla družstva soutěžících z nižšího i vyššího gymnázia, aby s lopatami v ruce vzdorovala oblevě a ze zbytků tajícího sněhu vytvořila úctyhodná sochařská díla.

Z tradičně tří témat bylo letos vylosováno téma Hrady a zámky, což byla vzhledem ke stavu materiálu šťastná volba. Sochaři se mohli spíše než na hmotu zaměřit na detaily a členitost stavby, mohli využít lepivosti mokrého sněhu, vodních ploch jako hradních příkopů a v neposlední řadě sníh dobře přijímal barvy, takže mnohé výtvory připomínaly víc šílené chameleony než středověké stavby.

Po dvou hodinách pilné práce soutěžící opustili plochu a přišla řada na porotu, která letos pracovala ve složení pan Michal Žitňanský, paní Lída Staňová,pan Lukáš Vysloužil a pan Filip Worm. Nezávislá porota vyhodnotila díla sochařů takto:

Nižší gymnázium - 1. místo - Barevný hrad sekundy A

dvě druhá místa - Klasický hrad kvarty B a Exotický hrad primánů

Vyšší gymnázium - 1. místo - Véliký hrad - nejmohutnější stavba na ploše  - kvinta A

2. místo - Hrad s hodinami kvinty B

3. místo - Kozí hrádek druháků

Přestože ani letos nebyly přírodní podmínky zcela dokonalé, všichni soutěžící se velmi snažili a všechny jejich stavby, bez ohledu na ocenění, byly krásné a zaslouží obdiv a pochvalu. Škoda jen, že nevydržely déle...

Děkujeme všem těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže, obětavým hosteskám, paní vedoucí jídelny, která jako pokaždé dopřála soutěžícím ohřátí a čaj v jídelně, a samozřejmě členům poroty, kteří na sebe vzali zodpovědnou a důležitou funkci rozhodování.

Věříme, že i za rok nám vzdor globálnímu oteplování bude dopřáno sledovat další ročník této kreativní soutěže, která, zdá se, už na gymnáziu zapustila pevné kořeny.

Za výtvarnou výchovu Michaela Svobodová

 

 Fotogalerie zde

Fyzika v opačných rolích aneb Den otevřených dvěří.

neděle, 07 únor 2010 | Napsal(a) Jiří Pavelka

Dne 3.2.2010 probíhal na naší škole Den otevřených dveří. Přivítali jsme zájemce o studium na gymnáziu a připravili jsme si pro ně zajímavý program. Posuďte sami, kdo jiný by si mohl říci, že fyzika bude nejzábavnější a nejpopulárnější hodinou, která v ten den probíhala. Davy potencionálních prváků se hrnuly do učebny fyziky, kde probíhalo představování známých vynálezů v trochu pozměněných rolí.
Paní profesorka Marie Matějovská si vyměnila povinnosti s Adamem Koníčkem, studentem 3.C. Zasedla do lavic mezi studenty a neustále vyrušovala svými početnými poznámkami. Není divu, že pan profesor Adam Koníček už nevěděl, co na to říci. Stručně jen: ,,Maruš, neruš!"
Programem této hodiny bylo představit studentům pomocí prezentace vynálezy jako relátko, zvonek, či urychlovač částic. Ujali se toho studenti 3.C, kteří své úlohy vzali velmi zodpovědně a snažili se vše prezentovat zábavnou formou. Dozvěděli jsme se, že zvonění je zcela unikátní a zábavná věc, a přitom princip je tak jednoduchý. ,,Zvonkohra" byla dokonce tak úspěšná, že se opakovala podruhé.
Abychom dokázali, že naše škola vlastní nejmodernější techniku, využili jsme k získání informací o urychlovači částic stroje času. Vydali jsme se do první poloviny 19. století, abychom požádali pana E. O. Lawrence o kratší přednášku. A měli jsme štěstí! Zastihli jsme ho přímo po předávání Nobelovy ceny! Přednáška byla vyčerpávající, akorát zase studentka Matějovská měla připomínky, avšak věcné.
Musíme uznat, že snaha pilné žákyně Matějovské o získání jedničky alespoň oživila hodinu dalšími pokusy. Myslím si, že tato hodina byla velmi přínosná nejen pro studenty 3.C, kteří prezentace potřebují ke svému studiu, ale také jsme přesvědčili budoucí studenty, aby se rozhodli právě pro studium na naší škole. Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě této perspektivní hodiny.
Za třídu 3.C
Petra Pavelková

Brzké vstávání mi dělalo vždycky problémy ... I když, musím přiznat, tohle zdaleka nebylo nejhorší. Nebyl jsem v tom sám. Jeli jsme ve čtyřech - pan Libor Malý, spolužáci Tereza Macenauerová a Kuba Kročil... a já - Adam Buchal.

 Bylo úterý 8. prosince a my jsme měli namířeno do Prahy, abychom na akci České fyzikální společnosti prezentovali poznávací zájezd do Švýcarska, jehož hlavní náplní byla návštěva Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě. Na začátku cesty jsme si ještě odpočinuli, popřípadě nasadili sluchátka a relaxovali. Po přestupu v Zábřehu jsme seděli společně v jednom kupé a začali lehce naťukávat, co nás vůbec čeká.

           Do Prahy jsme přijeli několik minut po deváté hodině a ihned se vydali na Soutěžní přehlídku významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti, jak se celý projekt plný zajímavých prezentací jmenoval, abychom stihli co nejvíce. Celá akce se uskutečnila na Univerzitě Karlově v Praze v budově starobylého Karolina pod vedením pana RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc, ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. První přednášku jsme bohužel nestihli a přišli jsme právě do přednášky o knize Vzdálené světy, která se zabývá možností výskytu jiných životů ve Vesmíru, nejen na Zemi. Dále jsme shlédli prezentaci o jaderné fúzi, která zajímavým způsobem ukazovala uplatnění fyziky plazmatu. Poté následovaly prezentace a přednášky o fyzikálních týdenících, časopisech a internetových stránkách, které se podílejí na popularizaci vědy. Následovala malá přestávka a po ní informace o projektu Heuréka, který vzdělává mladé školáky a dokonce i samotné učitelé fyziky zajímavým, ale hlavně aktivním způsobem.

 

 Již se blížila naše chvíle. Po zaznění potlesku předcházející prezentaci o exkurzi do laboratoří v Německu jsme se již zvedali z pohodlných židlí a pozvolným krokem se blížili k projektoru, plátnu a notebooku, na kterém již pan Dolejší spouštěl naši připravenou prezentaci. Ze začátku jsme se cítili lehce nejistí, ale záhy naše vystoupení přerostlo v plynulé vypravování zážitků z cesty. Desetiminutové povídání nabité zajímavými informacemi sklidilo potlesk. 

Pojeďte na rok do Německa

neděle, 15 listopad 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

Chcete se naučit německy tak, že nebudete mít strach ani ze státní maturity? A přitom poznat zajímavou kulturu a zažít spoustu zábavy? V tom případě si můžete pogratulovat, že jste klikli právě na tento odkaz. Jesenické gymnázium totiž již více než deset let spolupracuje s Gymnáziem Maxe Regera v bavorském Ambergu. Jakožto čerstvě navrátivší se student bych Vám rád pověděl něco o tomto zajímavém projektu.

Sdružení EUREGIO EGRENSIS (Euroregion Poohří), působící na území Karlovarského kraje, Bavorska a Durynska, podporuje přeshraniční spolupráci v této oblasti. Pod jeho záštitou se každoročně koná projekt s názvem Bavorsko-český výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS, který se snaží o odstranění předsudků mezi českým a německým národem a zároveň poskytuje možnost udělat si obraz o životě v Německu. Sdružení přitom funguje jako zprostředkovatel a zároveň poměrně  štědrý sponzor (ve školním roce 2008/2009 činilo stipendium přibližně 2000 EUR na studenta). Naše studenty v Ambergu podporuje také spousta Amberčanů, především pak tzv. Rotary Club. Navíc si muže každý občan Olomouckého kraje zažádat o stipendium, které dosahuje až 4500 Kč měsíčně. Celková výše stipendií se tedy může vyšplhat až přes 100 000 Kč na rok, takže nemusíte mít obavy o Váš rodinný rozpočet. Jesenické gymnázium má garantovány každý rok dvě volná místa. Uvažuje se však i o udělení třetího volného místa, protože nad spoluprací panuje oboustranná spokojenost.

A jak to vlastně všechno probíhá?

 

Hasitel, světa spasitel

čtvrtek, 12 listopad 2009 | Napsal(a) Milada Žitňanská

V rámci semináře z chemie navštívili 8. 10. 2009 studenti 3.ročníku místní stanici hasičského záchranného sboru

 

img_8255a

 

Hasitel, světa spasitel

 

U hasičů dveře dokořán,

vítá nás sympatický pán.

 

Hasicí přístroje, to je téma,

aby nás v akci nechytla tréma.

 

Paní Malá je zvědavá,

co se do přístrojů nandává.

 

Hravě hasiče přechytračí,

"nějaký přášek" jí nepostačí.

 

Dosti už bylo strašení,

kouknem na on-line hašení.

Avšak zapálit byť i malý ohníček

je pro hasiče samozřejmě oříšek.

 

Benzín s naftou hoří a dýmá,

pochybnost naši mysl jímá.

 

Odvážný hasič v tu ránu přiskočí

a s ohněm nemilosrdně zatočí.

 

Teď už zcela jistě víme,

že když oheň zapálíme

díky vám, hasiči, neshoříme!

 

 

 

img_8241a img_8264a

 

Angelika se svlékla!

neděle, 25 říjen 2009 | Napsal(a) Stanislav Jurník

Ne, nebojte se, článek není určen jen ke čtení pro starší 18 let či po 22 hodině  - Angelika je totiž užovka černá (Elaphe obsoleta), která již druhý měsíc obývá terárium v biologické laboratoři. Je to původem severoamerický stromový had, který není jedovatý a svou kořist ( což jsou v našich podmínkách myši) usmrcuje škrcením. Hadi  starou pokožku pravidelně svlékají, naše užovka to zvládla za necelých 20 minut a po jejím přeměření jsme zjistili, že je dlouhá přes 130 cm ( užovky tohoto druhu dorůstají až 2,5m).  Angeliku pro chov ve škole přinesla studentka třídy EA Klára Voženílková, která Vám určitě ráda zodpoví případné dotazy o chovu.

dsc_0072_koprovat

Exkurze historického semináře čtvrtého ročníku

úterý, 08 září 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

3. - 6. 9. 2009 se studenti dějepisného semináře pod vedením Mgr. Tomáše Svobody zúčastnili historické exkurze v Praze, která nebyla jen ve znamení exkurzu do dob minulých, ale také jedinečnou příležitostí umožňující nahlédnutí na způsob života v české metropoli a pochopení jejího kulturně-společenského významu sahajícího daleko za hranice republiky. Je takřka nemožné vybavit si jiné české město, jež by bylo schopno zaujmout ve světové hierarchii nejvýznamnějších měst takové postavení, jakého dosáhla Praha. Jen málokdo by dokázal odolat příležitosti proniknout do pražských tajemství, mýtů, legend a skvostných staveb oplývajících několik set let starou historií.

Za velmi krátký časový úsek se nám podařilo navštívit celou řadu pamětihodností. Není divu, že zhlédnutí Nového a Starého Města, Pražského hradu, kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, Vojenského historického muzea na Žižkově, Bílé hory, Břevnovského kláštera a dalších míst bylo poměrně únavné. Měli jsme rovněž zajištěn profesionální výklad PhDr. Evy Havlovcové a Jany Bondyové z agentury Porta Praha, které nás provedly po Pražském hradě a Novém Městě.

 Jsem si jist, že nikdo nelitoval své účasti na historické exkurzi, jež nás velmi obohatila, nejen po stránce faktografické.

Praha je městem, kde je stále co objevovat. Člověk nemá nikdy tolik času, aby mohl poznat vše, a to z jednoho důvodu - je to nemožné. Jako každé velkoměsto, tak i Praha podléhá velmi dynamickému rozvoji, který zapříčiňuje nemožnost ustrnutí v časovém úseku, jež by mohl být využit k poznání celého města. Sotva stačíme pochopit několik set let stará historická údobí a už můžeme zahájit zcela nové pátrání po technických a architektonických vymoženostech dob nedávných. Když si začneme myslet, že jsme poznali již vše, objeví se něco nového, něco zapomenutého, co nás šokuje, protože ať děláme cokoliv, nejsme s to pochopit nekonečný proud fascinujícího vývoje naší společnosti a nás samotných. A právě tady můžeme naleznout další význam naší exkurze, protože Praha bude nyní stále součástí našich vzpomínek. Tyto vzpomínky se dříve nebo později mohou proměnit v touhu lépe Prahu poznat a zahájí tak cestu za poznáním a hlubším pátráním po výjimečnostech naší vlasti. Podobné uvědomění a národní cítění bude v následujících dobách, kdy vlastenectví pozvolna ustupuje do povzdálí, velmi důležité, protože je třeba, aby byly zachovány tradice naší vlasti, jež dále formují národ jako takový. Jsem přesvědčen, že i tuto podstatnou skutečnost můžeme považovat za jeden z důvodů, proč je třeba dále pořádat podobné exkurze a poznávací zájezdy.

I přes chladnější počasí, jež bylo chvíli doprovázeno mírným deštěm, se exkurze vydařila a dá se říci, že splnila téměř všechna očekávání.

Za dějepisný seminář Michal Müller

Hrad

Dvě výtvarné akce očima letošního absolventa

pondělí, 03 srpen 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

Gymnazisté vystavují v Kontře

Stává se již příjemnou tradicí, že v letních měsících krášlí stěny klubu Plíživá Kontra práce studentů Gymnázia Jeseník navštěvujících hodiny nepovinné výtvarné výchovy. Nejinak je tomu i letos - o prázdninách tedy mohou návštěvníci zhlédnout zajímavou výstavu s neméně zajímavým názvem Nad - přes - pod.

Na vernisáži, jenž se uskutečnila v pondělí 22. 6. , se pravděpodobně kvůli špatnému počasí mnoho mladých výtvarníků nesešlo, avšak komorní vernisáž nepostrádala žádnou z potřebných náležitostí. Průvodního slova se chopily osoby nejpovolanější - Michaela Svobodová a Jiří Bartoň, učitelé nepovinné výtvarné výchovy na jesenickém gymnáziu, kteří v krátkosti nastínili, co vystavované práce pojí dohromady. Název Nad - přes - pod  nebyl zvolen náhodou - společným motivem a nejvýraznějším prvkem ústřední části výstavy jsou mosty. Obrazy (malované povětšinou temperou) využívající symboliku mostů poskytují divákovi dostatek prostoru pro individuální výklad. Most značí přechod mezi dvěma odlišnými strukturami. Přechod mezi světlou a temnou stránkou bytí, mezi reálnem a fantazi, bdělostí a snem. Mosty mohou být hmatatelné či imaginativní, můžeme je za sebou pálit nebo je můžeme naopak stavět. Mezi vystavovanými mosty je povětšinou patrný tajemný, surreálný prvek, díky němuž není snadné určit celkovou náladu obrazu. Jak ale ve své promluvě podotknul právě Jiří Bartoň, vystavované práce jsou obecně řečeno optimističtějšího charakteru. Pozitivní zjištění.

Vernisáž měl původně obohatit koncert kapely Not Gravit(d), avšak plány na vystoupení jim zhatilo onemocnění zpěvačky. Náhrada však byla dostatečně reprezentativní. První veřejné projekce se dočkal studentský snímek "Erbenova koshile", kterýžto je dílem kolektivu podnikavých gymnazistů z 2. C. Je-li vám název nějak povědomý, větříte správnou stopu. S tímto snímkem se studenti zapojili do soutěže "Kytice naruby", pořádané gigantem mezi multikiny Palace Cinemas. Vtipný, svižný a nevázaný průlet hlavními motivy Erbenovy Kytice, je divákům servírován dle slov samotných tvůrců "v moderním kabátci", přičemž vůči originálu není nikterak dehonestující. Na gymnaziální vernisáži se opět ukázalo, že kreativní a podnikaví studenti ještě nevymřeli a škola jako instituce jim dokáže být nápomocna.

 

Jeseničtí výtvarníci vystavují v Kapli

 Co se za loňský rok urodilo v ateliérech místních umělců? Odpověď na tuto otázku naleznete v jesenické Kapli. Členové Jesenické výtvarné skupiny, neformálního sdružení regionálních umělců s dlouhou tradicí, zde vystavují svá aktuální díla.

 Jesenická výtvarná skupina sdružuje umělce z Jesenicka již šestapadesátým rokem. Od roku 1953, kdy byla JVS založena, se stalo milou tradicí pořádat společné výstavy a dělit se o svá nejnověji vzniklá díla jak s "kolegy" výtvarníky, tak s veřejností. A jinak tomu nemohlo být ani letos. Devět žen a tři muži, které v současné době JVS čítá, představili letošní výstavu poprvé na vernisáži ve čtvrtek 2. 7. 2009.

Vernisáž byla zahájena působivým pěveckým vystoupením Anny Beťákové a Ivety Pavláskové, sopranistky operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě s klavírním doprovodem Karolíny Vysikan. O průvodní slovo se postaral jeden ze členů JVS, přičemž milá povinnost oficiálního zahájení výstavy zbyla na vedoucího JVS, Petra Volíka. Už jen zběžný pohled do Kaple napovídal, že v JVS se potkává množství individualit s osobitým přístupem k tvorbě, ať již z hlediska koncepce a motivů, tak z hlediska techniky. Každý výstavní panel nabízel pohled do zcela jiného světa - ať už to byly impresionistické krajiny a experimentální figurální tvorba Jiřiny Horníkové, tajemné krásky znalce ženského těla Jiřího Bartoně, detailní květinová zátiší a krajinky Evy Kubičíkové či syrové, mýtické a působivé grafiky Michaely Svobodové. Jana Krhánková, význačná svými snovou optikou nahlíženými plátny s organickými motivy, se tentokrát ponořila pod hladinu moře, kde objevila ryby, korály a mořské koníky. Petr Volík zase předvedl vynalézavé, kombinovanou technikou vytvářené asambláže využívající časopisové výstřižky se symboly západní civilizace. Jarmila Chovancová opět dokázala bohatost technik, které ovládá - vyjma olejů vystavuje také rukodělnou bižuterii, poutavé krasohledy a dokonce vyřezávanou loutku. Na moderní technologie tentokrát vsadil Radovan Horský. Jeho počítačové rendery jesenického náměstí dokazují nejen řemeslnou zručnost, ale také potvrzují fakt, že digitální umění může být rovnocenným ekvivalentem ruční práce. A takto by se dalo pokračovat dále - nicméne návštěvu výstavy vám zprostředkovaný pohled rozhodně nevynahradí.

Jesenická výtvarná skupina je očividně i po 56 letech existence živá, plodná a prospívající. Kdo by se o tom chtěl přesvědčit na vlastní oči, má možnost tak učinit do 31. července.

 Autorem obou článků je Jiří Janík

pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

středa 20. červen 2018

« Červen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

  25.02.2018
    Dne  15.02.2018 proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce.  Po poslechovém cvičení soutěžící konverzovali s porotci o volném čase, všedním dni, na téma počasí, čtyři roční období a o dalších tématech z oblasti každodenního života. Vítězem kategorie III.A se stal Daniel Pražák (3.C), druhé místo obsadil Daniel Tunys (EA) a třetí místo získal Vojtěch Starý (XA).  Daniel Pražák a Filip Kirchner budou naší školu reprezentovat v krajském kole v Olomouci. Filip v kategorii III.B pro studenty s pobytem v německy mluvících zemích delším než půl roku. Všem zúčastněných děkujeme za jejich nadšení pro německý jazyk a těšíme se na jejich výbornou reprezentaci gymnázia v krajském kole.  
 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro tercie a kvarty zná své vítěze

  22.02.2018
  V úterý 20.2.2018 se uskutečnilo školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci pro žáky tercií a kvart. Jako každý rok měla soutěž část poslechovou i konverzační a všichni studenti si vedli velmi dobře. Výsledné umístění bylo velmi těsné. Na prvním místě se umístil Filip Ondruch z kvarty A, na druhém místě Jan Drochýtek z tercie A. Třetí místo obsadila Sára Drlíková z kvarty A.  První dva postupují do krajského kola , které se bude konat v březnu v Olomouci. Všem srdečně gratulujeme!                                                                          
 • Výsledky okresního kola anglické konverzace

  09.02.2018
  Ve čtvrtek 8. února se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěž měla již tradičně dvě části: poslechovou a konverzační. Do okresního kola postoupily čtyři studentky gymnázia a tři studenti z hotelové školy v Jeseníku. Komisi letos doplnila rodilá mluvčí Sue Šejda. Nejlépe se v soutěži dařilo studentce druhého ročníku Gymnázia Jeseník, Evě Kořenkové, která obsadila 1. místo. V těsném bodovém závěsu za ní pak obsadila druhé místo studentka 3. ročníku Gymnázia Jeseník Kristýna Kaliničová a stupně vítězů pak doplnil student hotelové školy Ondřej Šenekl. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole v Olomouci.
 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  02.09.2017
  Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  24.06.2016
  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl