ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
stránky předmětů - Gymnázium Jeseník

Jak jsem (ne)honil protony

úterý, 17 březen 2009 | Napsal(a) Libor Malý

Nebývá velmi časté, aby učitelé měli možnost navštívit špičková zahraniční pracoviště. Jedna z organizací, která tuto možnost programově nabízí je CERN (Europen Organization for Nuclear Research) v Ženevě. Ten je známý hlavně základním výzkumem v oblasti částicové fyziky. K tomu účelu byl zhotoven největší urychlovač protonů a těžkých iontů LHC (Large Hadron Collider), Urychlovač je kruhový s délkou téměř 27 km a je uložen v hloubce 100 metrů pod zemí.

 V současnosti je urychlovač mimo provoz z důvodu poruchy, která nastala krátce po jeho spuštění v září loňského roku. Uvedení do opětovného provozu je naplánováno na letošní podzim. Jeho součástí je několik detektorů srážek urychlených částic.  Kromě fyzikálního výzkumu a následných aplikací se CERN věnuje nejen vzdělávání odborných pracovníků, ale také učitelů. CERN si dlouhodobě uvědomuje, že bez součinnosti této mezinárodní organizace s pedagogy na všech typech škol není možný další rozvoj vědy a průmyslu. Proto pomáhá organizovat národní týdenní kurzy pro učitele fyziky. Také letos tento kurz pod názvem Czech Teachers Programme proběhnul ve dnech 8. - 14. března blízko ženevského jezera.  

Duchovním otcem celé akce na české straně je Dr. Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ten již podruhé vložil energii a svůj čas do akce, která si klade za cíl doplnit vzdělání fyzikářů v oblasti kosmologie, subnukleární fyziky, fyziky vysokých energií, a jejich aplikací. Jeho protějškem na švýcarské straně byl Mick Storr. Jiřímu Dolejšímu s organizací vydatně pomáhali Dr. Jiří Rameš a Dr. Vladimír Wagner, oba vědečtí pracovníci Akademie věd.

Zjistil jsem, že splňuji elementární předpoklady účasti týdenního pobytu a pokusil se přihlásit. Protože jsem přišel včas, byl jsem zaregistrován a pak jsem se jen děsil, aby mne těsně před odjezdem neskolila nějaká záludná choroba. Naštěstí se tak nestalo. Plný očekávání jsem v sobotu 7. března vyrazil do Prahy na místo srazu. Půlnoční odjezd proběhnul bez komplikací a bez jediné kontroly (i Švýcaři vstoupili do Schengenského prostoru) jsme projeli kolem Bodamského jezera přes Curych až do Lucernu, kde byla prvdsc_0150ní větší přestávka. Nebyl by Dr. Dolejší šprýmař, aby si nás hned po ránu nevychutnal malým vstupním fyzikálním testem. Otázky (např.: jakou energii má letící komár, jak je těžká kancelářská sponka, může letící proton prorazit plášť raketoplánu?) nás vyvedly okamžitě ze spaní. Vzhledem k tomu, že nikoho nevyhodil z autobusu, dopadl testík docela dobře. Lucernu jsme věnovali podstatnou část dne, po prohlídce centra se zastřešeným mostem jsme se vydali k dopravnímu muzeu (Verkehrshaus), které je pýchou Švýcarska. I ten největší technický antitalent se tady nemůže nudit. Muzeum není statické, ale spousta exponátů je funkčních a přímo vybízí je vyzkoušet. Vidět tatíky, jak se plazí po zemi se svými ratolestmi s velkou lupou, aby pod ní uviděli detail obce, v níž žijí, je pohled k nezaplacení. „Zavěsit" se na kluzák a nechat se jím unášet, vidět pod sebou ubíhající zem, je jev, který vás vtáhne tak, že začnete věřit tomu, že jste stovky metrů nad zemí... To je jen malá ochutnávka toho, co zde můžete vidět a zažít.

K večeru jsme konečně dorazili k cíli - k bráně CERNu. Po nezbytných formalitách, jsme se ubytovali v místním hostelu a vyrazili do kantýny na večeři. Použil-li jsem tento pojem a představíme-li si pod tímto názvem typickou českou kantýnu, musíte být zklamáni. Vyhlášené jesenické restaurace (o školní jídelně nemluvě) by musely blednout závistí nad gastronomií této lidové jídelny. Už jenom kvůli ní má smysl do CERNu jet!

Po večeři se nás ujal Mick Storr, aby nás přivítal a udělal s námi základní prohlídku nejbližšího okolí. Kromě jiného nám ukázal chodbu s pamětní deskou připomínající, že v těchto místech v roce 1989 vzniknul internet. V době našeho pobytu se právě chystala velká oslava dvaceti let od tohoto zásadního objevu.

V pondělí ráno začala výuka podle připraveného plánu: ČR a CERN, úvod do základní problematiky mikrokosmu, experimentální metody a standardní model, detektor ATLAS, těžké ionty a detektor ALICE, výroba antihmoty, částice a vesmír, počítačová technika v CERNu, GRID a další. Součástí výuky byly také exkurze na různá pracoviště: počítačové centrum CERNu, kodsc_0419ntrolní středisko detektoru CMS, testovací hala supravodivých magnetů, zpomalovač antiprotonů. Tady dochází k následné „kompletaci" s pozitrony za vzniku antivodíku. Největším zážitkem byla návštěva podzemí, kde jsme mohli na vlastní oči uvidět zařízení, nad nímž se tají dech. Detektor částic ATLAS.

Objekt vysoký téměř 25 metrů a dlouhý přibližně 45 metrů. Rozměry, které samy o sobě vzbuzují úctu. To pravé ořechové nastává teprve až při zhlédnutí na vlastní oči. Do pátku bylo stále co k poslechu, nebo vidění. Na přednáškách a exkurzích se kromě výše uvedených fyziků podíleli ještě další špičkoví odborníci prof. Jiří Chýla, Zdeněk Sekera, Stanislav Němeček, Michael Prouza a Rolf Landua

Večery byly často naplněny dlouhými diskusemi nejen o fyzice a způsobech její výuky. Naše vzdělávání bylo jedno odpoledne zpestřeno „bojovkou", kterou vymyslel Mick, a měla sloužit k intenzivnímu poznádsc_0535ní Ženevy. Podstatou hry bylo zjišťování zásadních informací po předem dané trase městem. Protáhli jsme tělo a zjistili o Ženevě hodně zajímavých informací. Správná akce má končit v hospodě a tak tomu bylo i tady. Cíl byl v restauraci Edelweiss, kde většina z nás ochutnala nefalšované fondu. Mnozí si zatančili a někteří se pokusili zahrát na typický švýcarský dlouhý roh.

CERN není zajímavý jenom fyzikou, ale dalšími jevy, které s touto multikulturní organizací souvisí. Tady se schází lidé z celého světa, aby řešili fyzikální problémy. Přitom se zde potkají lidé, kteří by se možná ani nemohli potkat, například pro zásadní politické rozpory zemí, ze kterých přichází (např. Židé a Palestinci). Tady se tyto problémy stírají. Celý systém CERNu je velice otevřený. Pohybovali jsme se v areálu s viditelnou visačkou na krku, ale nikdo nás za celý pobyt nezastavil a neptal se, kam jdeme a co v dané lokalitě hledáme. Cokoliv jsme si mohli nafilmovat, nafotit, zaznamenat. Podobně „otevřená" je také místní knihovna. Byla přístupná do pozdních nočních hodin a služba byla přítomna jenom během dne. Knihovna byla kontrolována pomocí kamerového systému. Kdokoliv mohl přijít, cokoliv si mohl bezplatně okopírovat, nebo vytisknout.

Nebyli bychom správní fyzici, kdybychom i my nepřinesli světu nějakou zásadní myšlenku. Po náročném pozorování jsme kolektivně zformulovali tzv. Cernský princip: Žádné dvoje hodiny v CERNu neukazují shodný čas.

Konec kurzu se přiblížil, v sobotu bylo potřeba vyklidit pokoje, naložit zavazadla do autobusu, abychom mohli ve zbývajícím volnu před odjezdem vyrazit do Ženevy. Někteří nezaváhali a šli na autosalón omrknout škodováckého Yettiho, jiní vyrazili za kulturou, za nákupy briliantových prstenů, zlatých hodinek a mnozí jen tak pokukovali po šarmantních francouzsky mluvících Švýcarkách...

Cesta zpět proběhla bez zásadní změny schématu. Šprýmař Dr. Dolejší zopakoval ohraný vtip s novým testíkem. Na dálnici byla zácpa, a tak se rozhodl, že si dlouhou chvíli zkrátí tím, že nás bude pozorovat, jak se potíme. Myslel si, že nás nachytá na švestkách. Bylo vidět, že jsme během týdne dávali pozor a přece se jenom něco naučili. Tak se zajisté přesvědčil, že vynaložené úsilí nebylo marné.

Díky za perfektní týden

Libor Malý

Ostatní články

čtvrtek, 12 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

Zde naleznete odkazy na všechny publikované články anglické sekce.

Užitečné odkazy na přípravu na přijímací zkoušky

Učebnice

středa, 04 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

CoverCoverCoverUpstream Pre-Intermediate - Student's Book

Studenti na nižším gymnáziu se učí podle učebnice Project. Učebnici dostanou zapůjčenou ve škole a pracovní sešit si musí zakoupit.

Na vyšším gymnáziu závisí volba učebnice na vyučujících v daných třídách a samozřejmě na úrovni znalostí dané skupiny. V současnosti se na naší škole nejvíce vyučuje podle učebnice Maturita Solutions 2nd edition (pre-upper-intermediate), která je momentálně jedním z nejlepších kurzů, které připravují studenty na novou maturitu.

Dále se některé skupiny učí z učebnic New English File, New Headway, Upstream, Matrix atd.

Všichni studenti prvních ročníků začínají na úrovni pre-intermediate (nový program ŠVP) a na konci studia na gymnáziu budou končit úrovní upper-intermediate. Předpokládáme, že většina skupin se bude učit podle učebnic Maturita Solutions, ale nedoporučujeme studentům, aby si je kupovali sami, protože může dojít ke změně učebnic a navíc škola je má možnost pořídit s výraznou slevou. Studenti budou informováni na prvních hodinách angličtiny v září.

Angličtina on-line

úterý, 03 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

V dnešní době máte spoustu možností procvičování angličtiny na internetu. Internet nabízí kromě řady informačních portálů, ze kterých můžete čerpat pro své prezentace, referáty a maturitní témata také řadu stránek, na kterých si můžete procvičit své znalosti tzv. on-line, což znamená, že program okamžitě vyhodnotí vaše odpovědi. Vyzkoušejte následující webové stránky, ale určitě jich najdete mnohem více.

 http://www.oup.com/elt/students/?cc=cz 

www.helpforenglish.com

 www.onestopenglish.com

 www.english-online.org.uk

 www.speakspeak.com

 www.anglictina-hrou.cz

 www.agendaweb.org

www.englishpage.com

 www.better-english.com/exerciselist.html

www.ego4u.com

 www.nonstopenglish.com

www.learn4good.com/languages/evr_english_grammar.htm

 www.manythings.org

 www.learn-english-online.org

 www.englishlearner.com/tests/index.shtml

www.english-test.net

www.testpark.cz

 

 

 

Nová maturita

úterý, 03 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

Maturita z anglického jazyka je zkouškou komplexní tzn. prověřuje všechny dovednosti studentů a to na dvou?? úrovních. Navštivte stránky nové maturity, kde si můžete vyzkoušet četbu a poslechovou část na obou úrovních a také se podívejte, jak vypadají pracovní listy pro ústní část maturitní zkoušky.

Při přípravě k nové maturitě můžete také využít různé on-line produkty k přípravě na PET tests (nižší úroveň) a FCE tests (vyšší úroveň).

Další stránky:

www.examenglish.com/FCE

www.examenglish.com/PET

Další články:

Státní maturita v bodech

Halloween

pondělí, 02 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

 

Halloween je typickým svátkem anglicky mluvících zemí a to je důvod, proč každým rokem připravujeme na naší škole Halloween party. Tato akce se koná vždy na konci října či na začátku listopadu. Halloween party je vhodná pro studenty naší školy i budoucí zájemce o studium na Gymnáziu (jedinou podmínkou je maska).

 

Při této party, která se koná ve večerních hodinách, studenti plní rozmanité strašidelné úkoly, které si pro ně připravili studenti vyšších ročníků a také prokazují svou statečnost při procházení tajuplných sklepních prostor školy. Na závěr se koná diskotéka a vyhlášení nejlepší masky, která si posléze odnáší sladkou odměnu (viz. fotogalerie).

 

 

Londýn

pondělí, 02 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

Každým rokem organizují vyučující angličtiny na naší škole poznávací zájezd do Londýna. Tohoto zájezdu se pravidelně zúčastňují i nejmladší studenti naší školy, ale je určen samozřejmě pro všechny věkové kategorie. Tento zájezd je přínosný pro naše studenty ze dvou důvodů. Za prvé, alespoň částečně poznají zemi jejíž jazyk se několik let učí a za druhé poznají pamětihodnosti, které jim pomohou při maturitní zkoušce z angličtiny.

 

Základní fakta:

 

Termín konání zájezdu:             duben/květen

 

Délka zájezdu:                          5 dní

 

Strava:                                     plná penze (kromě cesty)

 

Ubytování:                               v anglických rodinách

 

Cesta:                                      luxusní bus + trajekt nebo tunel

 

Obvyklá cena:                          6.000,-

 

Fotky z minulých zájezdů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 

Lyžák 2009

čtvrtek, 26 únor 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

 

 

V týdnu od 14.do 21.února 2009 absolvovali studenti obou kvint a 1.C vyššího stupně gymnázia svůj lyžařský kurz. Kurz proběhl již tradičně v Petříkově (Rychlebské hory), kde většinou v zimě panují ideální sněhové i klimatické podmínky. Letošního výcviku na sjezdových lyžích, ale i na snowboardu či běžkách ze zúčastnilo celkem 71 studentů uvedených tříd.

Sprechen Sie deutsch?

čtvrtek, 26 únor 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

     V dnešní době snad není nutná diskuse o významu znalosti cizích jazyků v každodenním životě, zejména pak ve světě,který se stále více globalizuje.

Dominantní postavení mezi jazyky v současné době zaujímá nepochybně angličtina,ovšem ve středoevropském regionu hraje významnou roli i jazyk německý. Jsou pro to různé důvody:

Německy hovořící země jsou našimi největšími sousedy,existují stále pouta historická,v moderní době také ekonomická,kulturní,nemalou úlohu hrají i kontakty mezi celými regiony,městy a obcemi a v neposlední řadě i styky osobní. Při všem těchto záležitostech je němčina zcela určitě potřebná.

Nesmíme opomíjet ani skutečnost že němčina je po angličtině druhým nejrozšířenějším jazykem na internetu, že se z tohoto jazyka překládá velké množství publikací do jiných jazyků a že německý jazyk zaujímá první místo jako jazyk,do něhož se nejvíce  překládá z nejrůznějších jazyků na světě.

Znalost němčiny nám tedy umožní přímé kontakty profesní i osobní, zároveň jejím prostřednictvím můžeme získat netušené množství informací ze všech oblastí lidského života.

 

Jeden den s fyzikou

středa, 18 únor 2009 | Napsal(a) Libor Malý

Když nám byla navrhnuta návštěva fyzikálního dne v Praze, pořádající Matematicko-fyzikální fakultou, neváhal jsem ani chvíli. Řekl jsem si, že by to mohlo být dobré zpestření výuky fyziky. A co kdyby mě zážitek natolik fascinoval, že bych se v poslední chvíli rozhodl pro podání přihlášky na matematicko-fyzikální fakultu.  Navíc byla to aspoň jedna z mála příležitostí podívat se do našeho hlavního města a zároveň navštívit Karlovu univerzitu.

            Celý výlet začal nepříjemným ranním vstáváním, značně ospalý jsem nastoupil do vlaku. Jelikož jsem měl před sebou skoro pět hodinové cestování vlakem, měl jsem příležitost spánkový deficit dohnat. Po příjezdu do Prahy jsem se musel trochu zorientovat, ale jelikož byl s námi zkušený průvodce, nebyl to zas tak zásadní problém. Po první jízdě metrem jsme se dostali na požadovanou stanici, z níž jsme se dostali na Karlov, do prvního místa, kde se měli uskutečnit první přednášky fyzikálního dne. Docela mě překvapila budova, v níž se nacházela fakulta. I když to byla asi starší stavba, všechno v ní bylo zrekonstruované, krom historické posluchárny, kterou jsem měl tu čest navštívit. Jak jsem si říkal, že o fyzikální přednášky nebude zájem, zmýlil jsem se. Posluchárna se během pěti minut zcela naplnila. Jako první přednáška, kterou jsem si vyslechl, byla o zajímavých pokusech, doslova nesla název Pokusy, které jen tak neuvidíte. Prezentovali ji velice zajímavým způsobem. Ukázali nám např. rázostroj, Coulombovo vejce, setrvačník, na který jsme s úžasem všichni zůstali zírat. Ukázali nám princip kondenzátoru na několika pokusech. Na závěr nám představili raritu fakulty, obrovský Teslův generátor, kterým se jím zázračným způsobem podařilo rozsvítit zářivku v ruce. V té samé posluchárně jsme vyčkali i na další přednášku, jejímž tématem byly informace z oboru biofyziky. Dostali jsme informace ohledně kvasinek, následně jsme se dozvěděli něco o mikroskopech. Bohužel přednáška byla pojata velice odborným způsobem, proto jsme si z poslechu neodnesli veliké znalosti. Z Karlova jsme se přesunuli metrem do Holešovic, na místo, kde byla další část přednášek. Zde jsme si vyslechli nemálo o plazmatech, polymerech a nanotechnologiích. Bylo vidět, že přednášející byl velice zapálený do tohoto vědeckého oboru. Po přednášce nám nezbylo nic jiného, než se vydat zpět na cestu k hlavnímu nádraží, kde na nás měl čekat vlak zpátky domů.

            Z celého dne jsem si odnesl mnohé informace, zjistil jsem, že s fyzikou se člověk setkává denně. Fyziku lze použít ve všem, co se týče našeho života. Určitě není zbytečné se o tenhle obor zajímat. 

Petr Frenštátský, OB

pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

neděle 25. únor 2018

nyní se nevyučuje
« Únor 2018 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro tercie a kvarty zná své vítěze

  22.02.2018
  V úterý 20.2.2018 se uskutečnilo školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci pro žáky tercií a kvart. Jako každý rok měla soutěž část poslechovou i konverzační a všichni studenti si vedli velmi dobře. Výsledné umístění bylo velmi těsné. Na prvním místě se umístil Filip Ondruch z kvarty A, na druhém místě Jan Drochýtek z tercie A. Třetí místo obsadila Sára Drlíková z kvarty A.  První dva postupují do krajského kola , které se bude konat v březnu v Olomouci. Všem srdečně gratulujeme!                                                                          
 • Výsledky okresního kola anglické konverzace

  09.02.2018
  Ve čtvrtek 8. února se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěž měla již tradičně dvě části: poslechovou a konverzační. Do okresního kola postoupily čtyři studentky gymnázia a tři studenti z hotelové školy v Jeseníku. Komisi letos doplnila rodilá mluvčí Sue Šejda. Nejlépe se v soutěži dařilo studentce druhého ročníku Gymnázia Jeseník, Evě Kořenkové, která obsadila 1. místo. V těsném bodovém závěsu za ní pak obsadila druhé místo studentka 3. ročníku Gymnázia Jeseník Kristýna Kaliničová a stupně vítězů pak doplnil student hotelové školy Ondřej Šenekl. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole v Olomouci.
 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  02.09.2017
  Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  24.06.2016
  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  08.04.2015
  Almanach Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.