ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
stránky předmětů - Gymnázium Jeseník

Nová maturita

úterý, 03 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

Maturita z anglického jazyka je zkouškou komplexní tzn. prověřuje všechny dovednosti studentů a to na dvou?? úrovních. Navštivte stránky nové maturity, kde si můžete vyzkoušet četbu a poslechovou část na obou úrovních a také se podívejte, jak vypadají pracovní listy pro ústní část maturitní zkoušky.

Při přípravě k nové maturitě můžete také využít různé on-line produkty k přípravě na PET tests (nižší úroveň) a FCE tests (vyšší úroveň).

Další stránky:

www.examenglish.com/FCE

www.examenglish.com/PET

Další články:

Státní maturita v bodech

Halloween

pondělí, 02 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

 

Halloween je typickým svátkem anglicky mluvících zemí a to je důvod, proč každým rokem připravujeme na naší škole Halloween party. Tato akce se koná vždy na konci října či na začátku listopadu. Halloween party je vhodná pro studenty naší školy i budoucí zájemce o studium na Gymnáziu (jedinou podmínkou je maska).

 

Při této party, která se koná ve večerních hodinách, studenti plní rozmanité strašidelné úkoly, které si pro ně připravili studenti vyšších ročníků a také prokazují svou statečnost při procházení tajuplných sklepních prostor školy. Na závěr se koná diskotéka a vyhlášení nejlepší masky, která si posléze odnáší sladkou odměnu (viz. fotogalerie).

 

 

Londýn

pondělí, 02 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

Každým rokem organizují vyučující angličtiny na naší škole poznávací zájezd do Londýna. Tohoto zájezdu se pravidelně zúčastňují i nejmladší studenti naší školy, ale je určen samozřejmě pro všechny věkové kategorie. Tento zájezd je přínosný pro naše studenty ze dvou důvodů. Za prvé, alespoň částečně poznají zemi jejíž jazyk se několik let učí a za druhé poznají pamětihodnosti, které jim pomohou při maturitní zkoušce z angličtiny.

 

Základní fakta:

 

Termín konání zájezdu:             duben/květen

 

Délka zájezdu:                          5 dní

 

Strava:                                     plná penze (kromě cesty)

 

Ubytování:                               v anglických rodinách

 

Cesta:                                      luxusní bus + trajekt nebo tunel

 

Obvyklá cena:                          6.000,-

 

Fotky z minulých zájezdů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 

Lyžák 2009

čtvrtek, 26 únor 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

 

 

V týdnu od 14.do 21.února 2009 absolvovali studenti obou kvint a 1.C vyššího stupně gymnázia svůj lyžařský kurz. Kurz proběhl již tradičně v Petříkově (Rychlebské hory), kde většinou v zimě panují ideální sněhové i klimatické podmínky. Letošního výcviku na sjezdových lyžích, ale i na snowboardu či běžkách ze zúčastnilo celkem 71 studentů uvedených tříd.

Sprechen Sie deutsch?

čtvrtek, 26 únor 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

     V dnešní době snad není nutná diskuse o významu znalosti cizích jazyků v každodenním životě, zejména pak ve světě,který se stále více globalizuje.

Dominantní postavení mezi jazyky v současné době zaujímá nepochybně angličtina,ovšem ve středoevropském regionu hraje významnou roli i jazyk německý. Jsou pro to různé důvody:

Německy hovořící země jsou našimi největšími sousedy,existují stále pouta historická,v moderní době také ekonomická,kulturní,nemalou úlohu hrají i kontakty mezi celými regiony,městy a obcemi a v neposlední řadě i styky osobní. Při všem těchto záležitostech je němčina zcela určitě potřebná.

Nesmíme opomíjet ani skutečnost že němčina je po angličtině druhým nejrozšířenějším jazykem na internetu, že se z tohoto jazyka překládá velké množství publikací do jiných jazyků a že německý jazyk zaujímá první místo jako jazyk,do něhož se nejvíce  překládá z nejrůznějších jazyků na světě.

Znalost němčiny nám tedy umožní přímé kontakty profesní i osobní, zároveň jejím prostřednictvím můžeme získat netušené množství informací ze všech oblastí lidského života.

 

Jeden den s fyzikou

středa, 18 únor 2009 | Napsal(a) Libor Malý

Když nám byla navrhnuta návštěva fyzikálního dne v Praze, pořádající Matematicko-fyzikální fakultou, neváhal jsem ani chvíli. Řekl jsem si, že by to mohlo být dobré zpestření výuky fyziky. A co kdyby mě zážitek natolik fascinoval, že bych se v poslední chvíli rozhodl pro podání přihlášky na matematicko-fyzikální fakultu.  Navíc byla to aspoň jedna z mála příležitostí podívat se do našeho hlavního města a zároveň navštívit Karlovu univerzitu.

            Celý výlet začal nepříjemným ranním vstáváním, značně ospalý jsem nastoupil do vlaku. Jelikož jsem měl před sebou skoro pět hodinové cestování vlakem, měl jsem příležitost spánkový deficit dohnat. Po příjezdu do Prahy jsem se musel trochu zorientovat, ale jelikož byl s námi zkušený průvodce, nebyl to zas tak zásadní problém. Po první jízdě metrem jsme se dostali na požadovanou stanici, z níž jsme se dostali na Karlov, do prvního místa, kde se měli uskutečnit první přednášky fyzikálního dne. Docela mě překvapila budova, v níž se nacházela fakulta. I když to byla asi starší stavba, všechno v ní bylo zrekonstruované, krom historické posluchárny, kterou jsem měl tu čest navštívit. Jak jsem si říkal, že o fyzikální přednášky nebude zájem, zmýlil jsem se. Posluchárna se během pěti minut zcela naplnila. Jako první přednáška, kterou jsem si vyslechl, byla o zajímavých pokusech, doslova nesla název Pokusy, které jen tak neuvidíte. Prezentovali ji velice zajímavým způsobem. Ukázali nám např. rázostroj, Coulombovo vejce, setrvačník, na který jsme s úžasem všichni zůstali zírat. Ukázali nám princip kondenzátoru na několika pokusech. Na závěr nám představili raritu fakulty, obrovský Teslův generátor, kterým se jím zázračným způsobem podařilo rozsvítit zářivku v ruce. V té samé posluchárně jsme vyčkali i na další přednášku, jejímž tématem byly informace z oboru biofyziky. Dostali jsme informace ohledně kvasinek, následně jsme se dozvěděli něco o mikroskopech. Bohužel přednáška byla pojata velice odborným způsobem, proto jsme si z poslechu neodnesli veliké znalosti. Z Karlova jsme se přesunuli metrem do Holešovic, na místo, kde byla další část přednášek. Zde jsme si vyslechli nemálo o plazmatech, polymerech a nanotechnologiích. Bylo vidět, že přednášející byl velice zapálený do tohoto vědeckého oboru. Po přednášce nám nezbylo nic jiného, než se vydat zpět na cestu k hlavnímu nádraží, kde na nás měl čekat vlak zpátky domů.

            Z celého dne jsem si odnesl mnohé informace, zjistil jsem, že s fyzikou se člověk setkává denně. Fyziku lze použít ve všem, co se týče našeho života. Určitě není zbytečné se o tenhle obor zajímat. 

Petr Frenštátský, OB

Sněhové sochy

úterý, 03 únor 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

   Po dvou letech se díky příznivým podmínkám mohla opět uskutečnit soutěž ve stavbě sněhových soch.

  Jako v předchozích ročnících i letos bylo ze tří témat vylosováno jedno závazné, tentokrát zdánlivě nejméně vděčné téma - masožravé a exotické rostliny.

   Navzdory náročnému zadání a těžkému, před očima tajícímu sněhu soutěžící studenti stejně jako v minulých ročnících odvedli heroický výkon a alespoň na chvíli, než je zradila obleva, mohly obří, úžasné, krásné, barevné a agresivní květiny ozdobit plochu hřiště před jídelnou.

   Porota se rozhodovala těžce, bodové rozdíly byly minimální. Tak se také stalo, že v kategorii vyššího gymnázia byla nakonec při shodném počtu bodů udělena dvě druhá místa - Rostlině žeroucí muže sexty A a Rostlině žeroucí motýla třetí C a oktávy B.    

 Na prvním místě se jednoznačně umístila Masožravka s vnadidlem oktávy B. V kategorii nižšího gymnázia dosáhla prvního místa s náskokem pěti bodů Kytka vyplazující jazyk tercie B, za ní následovaly rovněž velmi povedené kytičky studentů z kvarty B a smíšené skupiny tercie A a primy A.  

   Přestože ocenit bylo možno jen některé, nutno připomenout, že všechny sochy byly krásné, originální a byla na nich znát poctivá práce, tvůrčí přístup i pečlivá příprava.

   Poděkování patří ochotným porotcům z řad profesorů, obětavým hosteskám a také paní Koryťákové a panu Opáleníkovi, bez jejichž nápojové stanice si už soutěž nedovedeme představit.

  Nejvíce děkujeme všem nadšeným sochařům a doufáme, že za rok - bude-li k nám zima štědrá - nás opět potěší svými výtvory.

   Zbývá jen dodat, jaká je škoda, že náš sochařský materiál tak lehce podléhá zkáze a zdařilá dílka není možno obdivovat o něco déle...

  Za VV Michaela Svobodová

  Fotogalerie zde

 

 

Ohlédnutí za vánočním časem...

sobota, 10 leden 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

  Jako každý rok v době před vánočními prázdninami proběhly na naší škole akce vážící se k tomuto radostně očekávanému období.

  Už tradičně byl slavnostně otevřen betlém ve vitríně, letos keramický, aby potěšil kolemjdoucí figurkami novými i staršího data, zdařilými, zdařilejšími i některými okistickými, ale vždy vtipně a mile vyhlížejícími.

   Samotný akt otevření betléma byl doprovázen výstupem nově založené Hudecké muziky gymnázia a pěveckého sboru pod vedením Lídy Staňové.

   Pěvecký sbor, Hudecká muzika a divadelní spolek Dokolečka se v předvánočním období ještě několikrát předvedly ve vydařené lidové vánoční hře Fedoři, mohli jsme je vidět v kapli, v evangelickém kostele, ve škole i jinde a pokaždé s velkým úspěchem.

   Děkujeme členům všech tří těles, jakož i nadaným mladým keramikům naší školy, jakož i učitelům, kteří se jim věnují, a doufáme, že až se letos opět přiblíží ten vánoční čas, budou mít dost energie i entuziasmu potěšit nás svým uměním a naladit nás na opravdovou vánoční strunu.      ms

Další fotografie najdete zde a zde.

Jak vznikla trojská válka

středa, 07 leden 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda | Zveřejněno v český jazyk a literatura

Homérův epos v podání třídy 1.C aneb Antická literatura dnes...včetně fotografií a videa zde

Češtinářská olympiáda

středa, 07 leden 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda | Zveřejněno v český jazyk a literatura

   Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce a zadání s řešením najdete zde

pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

středa 22. listopad 2017

« Listopad 2017 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  02.09.2017
  Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  24.06.2016
  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  08.04.2015
  Almanach Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.