ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
stránky předmětů - Gymnázium Jeseník

Pojeďte na rok do Německa

neděle, 15 listopad 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

Chcete se naučit německy tak, že nebudete mít strach ani ze státní maturity? A přitom poznat zajímavou kulturu a zažít spoustu zábavy? V tom případě si můžete pogratulovat, že jste klikli právě na tento odkaz. Jesenické gymnázium totiž již více než deset let spolupracuje s Gymnáziem Maxe Regera v bavorském Ambergu. Jakožto čerstvě navrátivší se student bych Vám rád pověděl něco o tomto zajímavém projektu.

Sdružení EUREGIO EGRENSIS (Euroregion Poohří), působící na území Karlovarského kraje, Bavorska a Durynska, podporuje přeshraniční spolupráci v této oblasti. Pod jeho záštitou se každoročně koná projekt s názvem Bavorsko-český výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS, který se snaží o odstranění předsudků mezi českým a německým národem a zároveň poskytuje možnost udělat si obraz o životě v Německu. Sdružení přitom funguje jako zprostředkovatel a zároveň poměrně  štědrý sponzor (ve školním roce 2008/2009 činilo stipendium přibližně 2000 EUR na studenta). Naše studenty v Ambergu podporuje také spousta Amberčanů, především pak tzv. Rotary Club. Navíc si muže každý občan Olomouckého kraje zažádat o stipendium, které dosahuje až 4500 Kč měsíčně. Celková výše stipendií se tedy může vyšplhat až přes 100 000 Kč na rok, takže nemusíte mít obavy o Váš rodinný rozpočet. Jesenické gymnázium má garantovány každý rok dvě volná místa. Uvažuje se však i o udělení třetího volného místa, protože nad spoluprací panuje oboustranná spokojenost.

A jak to vlastně všechno probíhá?

 

Hasitel, světa spasitel

čtvrtek, 12 listopad 2009 | Napsal(a) Milada Žitňanská

V rámci semináře z chemie navštívili 8. 10. 2009 studenti 3.ročníku místní stanici hasičského záchranného sboru

 

img_8255a

 

Hasitel, světa spasitel

 

U hasičů dveře dokořán,

vítá nás sympatický pán.

 

Hasicí přístroje, to je téma,

aby nás v akci nechytla tréma.

 

Paní Malá je zvědavá,

co se do přístrojů nandává.

 

Hravě hasiče přechytračí,

"nějaký přášek" jí nepostačí.

 

Dosti už bylo strašení,

kouknem na on-line hašení.

Avšak zapálit byť i malý ohníček

je pro hasiče samozřejmě oříšek.

 

Benzín s naftou hoří a dýmá,

pochybnost naši mysl jímá.

 

Odvážný hasič v tu ránu přiskočí

a s ohněm nemilosrdně zatočí.

 

Teď už zcela jistě víme,

že když oheň zapálíme

díky vám, hasiči, neshoříme!

 

 

 

img_8241a img_8264a

 

Angelika se svlékla!

neděle, 25 říjen 2009 | Napsal(a) Stanislav Jurník

Ne, nebojte se, článek není určen jen ke čtení pro starší 18 let či po 22 hodině  - Angelika je totiž užovka černá (Elaphe obsoleta), která již druhý měsíc obývá terárium v biologické laboratoři. Je to původem severoamerický stromový had, který není jedovatý a svou kořist ( což jsou v našich podmínkách myši) usmrcuje škrcením. Hadi  starou pokožku pravidelně svlékají, naše užovka to zvládla za necelých 20 minut a po jejím přeměření jsme zjistili, že je dlouhá přes 130 cm ( užovky tohoto druhu dorůstají až 2,5m).  Angeliku pro chov ve škole přinesla studentka třídy EA Klára Voženílková, která Vám určitě ráda zodpoví případné dotazy o chovu.

dsc_0072_koprovat

Exkurze historického semináře čtvrtého ročníku

úterý, 08 září 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

3. - 6. 9. 2009 se studenti dějepisného semináře pod vedením Mgr. Tomáše Svobody zúčastnili historické exkurze v Praze, která nebyla jen ve znamení exkurzu do dob minulých, ale také jedinečnou příležitostí umožňující nahlédnutí na způsob života v české metropoli a pochopení jejího kulturně-společenského významu sahajícího daleko za hranice republiky. Je takřka nemožné vybavit si jiné české město, jež by bylo schopno zaujmout ve světové hierarchii nejvýznamnějších měst takové postavení, jakého dosáhla Praha. Jen málokdo by dokázal odolat příležitosti proniknout do pražských tajemství, mýtů, legend a skvostných staveb oplývajících několik set let starou historií.

Za velmi krátký časový úsek se nám podařilo navštívit celou řadu pamětihodností. Není divu, že zhlédnutí Nového a Starého Města, Pražského hradu, kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, Vojenského historického muzea na Žižkově, Bílé hory, Břevnovského kláštera a dalších míst bylo poměrně únavné. Měli jsme rovněž zajištěn profesionální výklad PhDr. Evy Havlovcové a Jany Bondyové z agentury Porta Praha, které nás provedly po Pražském hradě a Novém Městě.

 Jsem si jist, že nikdo nelitoval své účasti na historické exkurzi, jež nás velmi obohatila, nejen po stránce faktografické.

Praha je městem, kde je stále co objevovat. Člověk nemá nikdy tolik času, aby mohl poznat vše, a to z jednoho důvodu - je to nemožné. Jako každé velkoměsto, tak i Praha podléhá velmi dynamickému rozvoji, který zapříčiňuje nemožnost ustrnutí v časovém úseku, jež by mohl být využit k poznání celého města. Sotva stačíme pochopit několik set let stará historická údobí a už můžeme zahájit zcela nové pátrání po technických a architektonických vymoženostech dob nedávných. Když si začneme myslet, že jsme poznali již vše, objeví se něco nového, něco zapomenutého, co nás šokuje, protože ať děláme cokoliv, nejsme s to pochopit nekonečný proud fascinujícího vývoje naší společnosti a nás samotných. A právě tady můžeme naleznout další význam naší exkurze, protože Praha bude nyní stále součástí našich vzpomínek. Tyto vzpomínky se dříve nebo později mohou proměnit v touhu lépe Prahu poznat a zahájí tak cestu za poznáním a hlubším pátráním po výjimečnostech naší vlasti. Podobné uvědomění a národní cítění bude v následujících dobách, kdy vlastenectví pozvolna ustupuje do povzdálí, velmi důležité, protože je třeba, aby byly zachovány tradice naší vlasti, jež dále formují národ jako takový. Jsem přesvědčen, že i tuto podstatnou skutečnost můžeme považovat za jeden z důvodů, proč je třeba dále pořádat podobné exkurze a poznávací zájezdy.

I přes chladnější počasí, jež bylo chvíli doprovázeno mírným deštěm, se exkurze vydařila a dá se říci, že splnila téměř všechna očekávání.

Za dějepisný seminář Michal Müller

Hrad

Dvě výtvarné akce očima letošního absolventa

pondělí, 03 srpen 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

Gymnazisté vystavují v Kontře

Stává se již příjemnou tradicí, že v letních měsících krášlí stěny klubu Plíživá Kontra práce studentů Gymnázia Jeseník navštěvujících hodiny nepovinné výtvarné výchovy. Nejinak je tomu i letos - o prázdninách tedy mohou návštěvníci zhlédnout zajímavou výstavu s neméně zajímavým názvem Nad - přes - pod.

Na vernisáži, jenž se uskutečnila v pondělí 22. 6. , se pravděpodobně kvůli špatnému počasí mnoho mladých výtvarníků nesešlo, avšak komorní vernisáž nepostrádala žádnou z potřebných náležitostí. Průvodního slova se chopily osoby nejpovolanější - Michaela Svobodová a Jiří Bartoň, učitelé nepovinné výtvarné výchovy na jesenickém gymnáziu, kteří v krátkosti nastínili, co vystavované práce pojí dohromady. Název Nad - přes - pod  nebyl zvolen náhodou - společným motivem a nejvýraznějším prvkem ústřední části výstavy jsou mosty. Obrazy (malované povětšinou temperou) využívající symboliku mostů poskytují divákovi dostatek prostoru pro individuální výklad. Most značí přechod mezi dvěma odlišnými strukturami. Přechod mezi světlou a temnou stránkou bytí, mezi reálnem a fantazi, bdělostí a snem. Mosty mohou být hmatatelné či imaginativní, můžeme je za sebou pálit nebo je můžeme naopak stavět. Mezi vystavovanými mosty je povětšinou patrný tajemný, surreálný prvek, díky němuž není snadné určit celkovou náladu obrazu. Jak ale ve své promluvě podotknul právě Jiří Bartoň, vystavované práce jsou obecně řečeno optimističtějšího charakteru. Pozitivní zjištění.

Vernisáž měl původně obohatit koncert kapely Not Gravit(d), avšak plány na vystoupení jim zhatilo onemocnění zpěvačky. Náhrada však byla dostatečně reprezentativní. První veřejné projekce se dočkal studentský snímek "Erbenova koshile", kterýžto je dílem kolektivu podnikavých gymnazistů z 2. C. Je-li vám název nějak povědomý, větříte správnou stopu. S tímto snímkem se studenti zapojili do soutěže "Kytice naruby", pořádané gigantem mezi multikiny Palace Cinemas. Vtipný, svižný a nevázaný průlet hlavními motivy Erbenovy Kytice, je divákům servírován dle slov samotných tvůrců "v moderním kabátci", přičemž vůči originálu není nikterak dehonestující. Na gymnaziální vernisáži se opět ukázalo, že kreativní a podnikaví studenti ještě nevymřeli a škola jako instituce jim dokáže být nápomocna.

 

Jeseničtí výtvarníci vystavují v Kapli

 Co se za loňský rok urodilo v ateliérech místních umělců? Odpověď na tuto otázku naleznete v jesenické Kapli. Členové Jesenické výtvarné skupiny, neformálního sdružení regionálních umělců s dlouhou tradicí, zde vystavují svá aktuální díla.

 Jesenická výtvarná skupina sdružuje umělce z Jesenicka již šestapadesátým rokem. Od roku 1953, kdy byla JVS založena, se stalo milou tradicí pořádat společné výstavy a dělit se o svá nejnověji vzniklá díla jak s "kolegy" výtvarníky, tak s veřejností. A jinak tomu nemohlo být ani letos. Devět žen a tři muži, které v současné době JVS čítá, představili letošní výstavu poprvé na vernisáži ve čtvrtek 2. 7. 2009.

Vernisáž byla zahájena působivým pěveckým vystoupením Anny Beťákové a Ivety Pavláskové, sopranistky operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě s klavírním doprovodem Karolíny Vysikan. O průvodní slovo se postaral jeden ze členů JVS, přičemž milá povinnost oficiálního zahájení výstavy zbyla na vedoucího JVS, Petra Volíka. Už jen zběžný pohled do Kaple napovídal, že v JVS se potkává množství individualit s osobitým přístupem k tvorbě, ať již z hlediska koncepce a motivů, tak z hlediska techniky. Každý výstavní panel nabízel pohled do zcela jiného světa - ať už to byly impresionistické krajiny a experimentální figurální tvorba Jiřiny Horníkové, tajemné krásky znalce ženského těla Jiřího Bartoně, detailní květinová zátiší a krajinky Evy Kubičíkové či syrové, mýtické a působivé grafiky Michaely Svobodové. Jana Krhánková, význačná svými snovou optikou nahlíženými plátny s organickými motivy, se tentokrát ponořila pod hladinu moře, kde objevila ryby, korály a mořské koníky. Petr Volík zase předvedl vynalézavé, kombinovanou technikou vytvářené asambláže využívající časopisové výstřižky se symboly západní civilizace. Jarmila Chovancová opět dokázala bohatost technik, které ovládá - vyjma olejů vystavuje také rukodělnou bižuterii, poutavé krasohledy a dokonce vyřezávanou loutku. Na moderní technologie tentokrát vsadil Radovan Horský. Jeho počítačové rendery jesenického náměstí dokazují nejen řemeslnou zručnost, ale také potvrzují fakt, že digitální umění může být rovnocenným ekvivalentem ruční práce. A takto by se dalo pokračovat dále - nicméne návštěvu výstavy vám zprostředkovaný pohled rozhodně nevynahradí.

Jesenická výtvarná skupina je očividně i po 56 letech existence živá, plodná a prospívající. Kdo by se o tom chtěl přesvědčit na vlastní oči, má možnost tak učinit do 31. července.

 Autorem obou článků je Jiří Janík

Závěrečná výstava 2.C

pondělí, 06 červenec 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

Závěrečná výstava 2.C

   Když se možná čirou náhodou vyšplháte na staré budově vyššího gymnázia do posledního patra, možná si všimnete neprávem opomíjené výstavní plochy naší galerie Pod půdou.

   V posledních letech tam nejčastěji vystavují své práce studenti vyšších ročníků, po výstavě z akce v polské Nyse přišla řada na závěrečnou výstavu třídy 2. C.

   Je to výstava závěrečná, protože studenti druhých ročníků se tradičně s výukou výtvarné výchovy loučí, tedy pokud nenavštěvují nepovinnou výtvarku. Vernisáž proběhla v poněkud skromnějším a stručnějším duchu než v letech minulých, výstavě to ale rozhodně na zajímavosti neubírá. Kromě velmi povedených obrázků malovaných jak tradičními, tak vytvářených kombinovanými složitými technikami, můžete obdivovat fotky z některých výtvarných akcí a prostorové objekty zavěšené mezi schodišti u galerie. Za zmínku stojí, že třída věnovala  - jak název napovídá - tuto výstavu svému třídnímu učiteli, se kterým má velmi úzký a pěkný vztah.

   Vystavujícím studentům nezbývá než poděkovat a popřát, aby na výtvarku nevzpomínali ve zlém a vám ostatním, abyste si našli cestu k naší opravdu vysoko položené galerii.

 Za VV Michaela Svobodová

Fotogalerie zde

Studentská výstava v Plíživé Kontře

pondělí, 06 červenec 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

Závěr školního roku je alespoň pro výtvarnickou část studentů už tradičně spojen s výstavou v kavárně Plíživá Kontra.

Letošní výstava se jmenuje  NAD - PŘES - POD, kterýžto název sugeruje představu mostů, eventuelně věží apod. Právě mosty jako spojení dvou zcela odlišných světů nebo krajin jsou hlavním tématem výstavy.  Studenti vyššího gymnázia, kteří navštěvují nepovinný předmět výtvarná výchova, představili práce velmi zajímavé, originálně pojaté, provedené jak tradiční malbou, tak technikou koláže, domalovanou koláží a dalšími kombinovanými technikami.

Jejich mladší kolegové z nižších ročníků doplnili téma monstrózními věžemi, jednak vystavili dílka různých grafických a kresebných technik.

Vernisáž proběhla v pondělí 22. června za přítomnosti vystavujících studentů, jejich rodičů a přátel, učitelů a zástupců vedení školy. V jejím průběhu jsme mohli, kromě sofistikovaného projevu pana učitele Jiřího Bartoně, vyslechnout uvedení autorského studentského filmu Kytice inspirovaného známým Erbenovým dílem. Promluvili sami tvůrci Jan Koukol a Adam Koníček, studenti třídy 2. C, a jejich bezprostřední a zasvěcené extempore publikum bez výjimky zaujalo. Následovalo promítnutí filmu, který je společným tvůrčím počinem i dalších studentů zmíněné třídy. Nadsázka a ironie, s kterými autoři klasickou látku zpracovali, uvedla všechny přítomné do příjemné euforie, ve které se nesl zbytek náročného, ale milého večera.

Všem mladým výtvarníků, jakož i účinkujícím při zahájení výstavy děkujeme a až do konce prázdnin zveme na prohlídku výstavy v jesenické Plíživé Kontře.

Za VV Michaela Svobodová

Fotogalerie zde

 

Divadelní představení Otesánek

pondělí, 06 červenec 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda | Zveřejněno v český jazyk a literatura

Ve školním roce 2008-09 byl na naší škole poprvé otevřen pro zájemce z nižšího gymnázia nepovinný předmět dramatická výchova. Tento předmět nenabízí jen příležitost zahrát si divadlo, ale jeho náplní je také množství her sloužících k rozvoji osobnosti a práce s nejrůznějšími uměleckými texty, tvoření textů a další doplňkové činnosti.

Nicméně studentům tříd sekundy A a B se povedlo pod vedením paní učitelky Michaely Svobodové v druhém pololetí nacvičit krátkou divadelní hříčku  - pohádku Otesánek.

S minimem kulis a rekvizit, zato se dvěma podařenými loutkami - malým a velkým Otesánkem, předvedli toto představení v posledním týdnu školy hned třikrát.

Navzdory prudkému dešti a větru absolvovali v pondělí 22. června malí herci „turné"  po místních základních školách, nejprve sehráli s velkým úspěchem Otesánka pro nejmenší děti na škole Průchodní a poté se celý ansámbl  přesunul do školy Boženy Němcové, kde ho v místní tělocvičně očekávali žáci čtvrtých a pátých tříd. Obě vystoupení byla velmi zdařilá  a měla velký divácký ohlas, zvláště malé děti v průběhu představení nadšeně povzbuzovali jednak Otesánka v jeho žravosti, jednak posléze odvážnou babku v likvidaci zlého monstra.

Své zážitky z představení dokonce zpracovali i výtvarně, vedle fotek z představení si můžete prohlédnout i některé jejich obrázky. Posledním představením bylo „propagační" vystoupení na půdě gymnázia pro studenty prim. Soudě podle reakcí diváků i jim se Otesánek zavděčil.

Nadějným hercům sekundánského souboru patří dík za jejich výkony, a protože, jak se zdá, má dramatická výchova šanci se na naší škole uchytit, pravděpodobně uvidíme podobných taškařic, ale možná i vážnějších her v podání našich studentů časem více.

Za DV Michaela Svobodová

Fotografie z premiéry najdete zde

Obrázky prvňáčků inspirované představením najdete zde

BERLÍN

čtvrtek, 25 červen 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

           Stojíme v rozlehlém komplexu klasicistního zámku Sanssouci, přezdívaného Versailles Německa. Prošli jsme si už malebné zahrady s nejrůznějšími vodotrysky a fontánkami, prohlédli si květinovou Orangerii a Nový zámek, vyfotili si Belvedére, Dračí altán i Čínský čajový domek s nádhernou zlatou výzdobou a samozřejmě navštívili také samotný interiér zámečku. S pomocí audioprůvodce jsme se ocitli v komnatách císaře Friedricha II. Velikého - prošli jeho ložnicí i knihovnou a vyhlédli z oken do zahrad. Nezapomněli jsme se ani stavit u stánku s občerstvením a vyzkoušet pravé německé bratwursty.

             Nyní se vydáváme na druhou stranu města do Nových zahrad - Neuer Garten. Celkem dnes nachodíme asi dvacet kilometrů, i přes nepřízeň počasí, které nás častuje hojnými přeháňkami. Sem do Postupimi jsme cestovali přes celou noc, nejprve vlakem a z Prahy luxusním žlutým autobusem Student Agency. I když na ubytovnu jsme dorazili v časných ranních hodinách, čekala na nás už připravená snídaně. Následný odpočinek se odehrál opravdu v rychlosti a hurá na obhlídku okolí!

            Postupim, bezmála třísettisícové město, ležící asi 30 kilometrů od Berlína, se může pyšnit krásnými památkami a bohatou historií. V roce 933 zde vznikla první slovanská osada pod názvem Poztupimi. V roce 1220 tu byl vybudován hrad, ve 14. století pak Postupim získala městská práva. V období kolem roku 1682 zde vznikl císařský zámek, vybudovaný již zmiňovaným pruským králem Friedrichem II. Velikým. V novodobé historii Evropy je Postupim známá jako místo konání Postupimské konference v roce 1945.

            Zítřek strávíme ve společnosti studentů z gymnázia Kleinmachnow. Máme s nimi sraz přímo před Brandenburger Tor a potom nás čeká prohlídka Berlína, při níž projdeme nejvýznamnější místa hlavního města. Zastavíme se u Fernsehturm, kostela sv. Nikolase a nejstaršího hostince ve městě. Při tom nám studenti neustále povídají o historii Berlína. Jeho dnešní podobu si prohlédneme nejprve jen na modelu v muzeu. Potom se projdeme po nábřeží řeky Sprévy, která protíná Berlín po celé jeho délce, stejně jako kdysi Berlínská zeď, z níž však dnes už zbývá jen několik pamětních částí. U nich nastává chvilka focení a poté rozchod po prostorách luxusní pasáže Sony - jedné z mnoha moderních budov, kterých je dnes ve středu města plno. Odpoledne pak přijímáme pozvání gymnazistů a jejich učitelů k prohlídce jejich malé, ale krásně zařízené školy, ležící v okrajové části města. A nakonec s nimi zůstáváme i na grilování. Snažíme se o konverzaci - ta jde nejprve ztuha, ale nakonec se naše dvojjazyčná „společnost" rozmluví, takže večer utíká jako voda. Další únavný, ale o to zajímavější, den je za námi.

            Je sobota. Venku prší a je chladno a my vyrazili kousek za Berlín do aquaparku Tropical Islands. Stojíme uvnitř gigantické kupole, okolo nás hustý porost podobný tropickému pralesu. Dovnitř jsme vstoupili skrz napodobeniny dřevěných chýší, odložili si věci do šatny a teď míříme k obrovskému bazénu; budí dojem jižního moře. Kolem něj se rozkládá písečná pláž, lidé leží na lehátkách, plavou, hrají volejbal nebo se s dětmi brouzdají v brouzdališti. Je tu také tropická vesnice s barem, občerstvením, obchůdky a pódiem, na němž se odehrává show karibských tanečnic a polonahých kulturistů. Kousky, které předvádějí, jsou neuvěřitelné. Fotíme si svalovce metající salta a nad námi zatím stoupá dvojice odvážlivců v horkovzdušném balónu.

            Ale to už uháníme vyzkoušet tobogány a skluzavky. Je tu také minigolf, velké dětské hřiště, sauny, masáže a laguna s vodopády a vířivkami. Řádíme v gejzíru, potom jdeme na jídlo a na pohár. Voda má teplotu 30°C, vzduch 33°C. Kolem sedmé máme sraz u východu. Opouštíme tropy a venku nás přivítá hustý déšť a zima. Takový šok! Nejraději bychom v aquaparku zůstali, ale na ubytovně nás naštěstí čeká teplá večeře. Koneckonců večery v Postupimi jsou také fajn, chodíme nakupovat, na zmrzlinu nebo jen tak relaxujeme na pokojích.

V neděli hned brzy ráno vyrážíme znovu do Berlína. Po delším čekání ve frontě vyjíždíme na střechu Reichstagu - budovy bývalého Říšského sněmu. Dnes zde sídlí Spolkový sněm a pro veřejnost je přístupná pouze střešní vyhlídka. Počasí nám opět nepřeje. Ráno prší, ale když vystoupáme na 368 metrů vysokou Fernsehturm - Televizní věž, mraky už se trhají, takže si můžeme prohlédnout rozlehlý Berlín v celé jeho kráse. Stihneme se ještě podívat na moderně umělecky ztvárněný památník obětem holocaustu, projít si všemožné obchody a obchůdky, nakoupit suvenýry domů a nakonec se ještě vydáváme do muzea. Někteří si prohlédnou výstavu o německo-polských vztazích, část zase slavné Pergamonmuseum s řadou antických památek a babylonskou Ištařinou bránou. Užíváme si posledních chvil v Německu.

Zpět domů pojedeme autobusem, opět přes noc. Určitě při návratu domů pocítíme patrný rozdíl - lidé, kultura i prostředí je tady v německém hlavním městě úplně jiné i přesto, že se jedná „jen" o našeho západního souseda. Alespoň nám zůstanou hezké vzpomínky a nadšené očekávání dalšího výletu do německy mluvících zemí.

 Petra Skácelová

Kvarta A na hvězdárně

úterý, 23 červen 2009 | Napsal(a)

Ve čtvrtek 11. června jsme společně v rámci hodiny fyziky navštívili hvězdárnu Vladimíra Petřkovského v Jeseníku. A právě teď vám přinášíme pár zajímavostí z plodné debaty o vesmíru:

Nejprve nás zajímalo, co je v této době možné pozorovat na obloze, ať už ranní nebo večerní. Například Venuše, přezdívající se Jitřenka nebo Večernice, podle toho kdy je vidět, je velmi jasným objektem na obloze a nyní je vidět časně zrána. Planety Merkur a Mars jsou hůře viditelné a méně jasné.  Mars můžeme momentálně vidět ráno a Merkur je vidět vždy jen pár dní v roce. Dvě největší planety Jupiter a Saturn můžeme pozorovat jen v noci. Saturn je ovšem třeba hledat na obloze před půlnocí a Jupiter je pozorovatelný až po půlnoci. No a tělesa jako Uran, Neptun a Pluto jsou pouhým okem nepozorovatelné.

Jak jistě víte, Pluto už není planetou Sluneční soustavy.  Bylo vyřazeno, protože technicky není planetou, ale jen součástí pásu asteroidů za oběžnou drahou Neptuna. Vyřadit jej ze seznamu planet trvalo celých 15 let kvůli ješitnosti Američanů. Pluto objevil americký astronom a byla to jediná planeta, kterou měly USA na kontě. Nakonec se toho vzdali, protože vědci objevili ještě jedno větší těleso za drahou Neptuna.

Sluneční soustavu prohlásil heliocentrickou Mikuláš Koperník a bylo mu to uznáno. Heliocentrická znamená, že planety obíhají kolem Slunce. Do té doby si lidé mysleli, že je geocentrická, což znamenalo, že se vše točí kolem Země. Díky Koperníkovi dokonce papež rehabilitoval Galilea Galileie.

Víte, že...

Atmosféra Slunce se nazývá sluneční korona?

V planetě nemůže proběhnout termonukleární reakce a ve hvězdách ano a to je hlavní rozdíl mezi těmito tělesy?

Používáme gregoriánský kalendář?

Precese zemské osy je otáčivý pohyb, který osa vykonává. Respektive každý bod osy opisuje kružnici s jiným poloměrem?

Nutace je zvlnění precese?

Sl. Soustava vykonává 19. oběh okolo jádra galaxie, který probíhá rychlostí 300 km/s, od vzniku Země?

Měsíc se točí stejně rychle kolem své osy jako kolem Země, čemuž se říká vázaná rotace?

Vlivem měsíce se zvyšuje a snižuje zemská kůra?

Země se dostává do vázané rotace s Měsícem?

Měsíc se vzdaluje planetě Zemi každý rok o tři centimetry, až se nakonec vymaní z gravitačního pole Země?

Matěj Koudela

 

pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

pondělí 19. únor 2018

nyní se nevyučuje
« Únor 2018 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Výsledky okresního kola anglické konverzace

  09.02.2018
  Ve čtvrtek 8. února se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěž měla již tradičně dvě části: poslechovou a konverzační. Do okresního kola postoupily čtyři studentky gymnázia a tři studenti z hotelové školy v Jeseníku. Komisi letos doplnila rodilá mluvčí Sue Šejda. Nejlépe se v soutěži dařilo studentce druhého ročníku Gymnázia Jeseník, Evě Kořenkové, která obsadila 1. místo. V těsném bodovém závěsu za ní pak obsadila druhé místo studentka 3. ročníku Gymnázia Jeseník Kristýna Kaliničová a stupně vítězů pak doplnil student hotelové školy Ondřej Šenekl. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole v Olomouci.
 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  02.09.2017
  Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  24.06.2016
  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  08.04.2015
  Almanach Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.