Aktuální informace

 • Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

    Dne  15.02.2018 proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce.  Po poslechovém cvičení soutěžící konverzovali s porotci o volném čase, všedním dni, na téma počasí, čtyři roční období a o dalších tématech z oblasti každodenního života. Vítězem kategorie III.A se stal Daniel Pražák (3.C), druhé místo obsadil Daniel Tunys (EA) a třetí místo získal Vojtěch Starý (XA).  Daniel Pražák a Filip Kirchner budou naší školu reprezentovat v krajském kole v Olomouci. Filip v kategorii III.B pro studenty s pobytem v německy mluvících zemích delším než půl roku. Všem zúčastněných děkujeme za jejich nadšení pro německý jazyk a těšíme se na jejich výbornou reprezentaci gymnázia v krajském kole.  
 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro tercie a kvarty zná své vítěze

  V úterý 20.2.2018 se uskutečnilo školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci pro žáky tercií a kvart. Jako každý rok měla soutěž část poslechovou i konverzační a všichni studenti si vedli velmi dobře. Výsledné umístění bylo velmi těsné. Na prvním místě se umístil Filip Ondruch z kvarty A, na druhém místě Jan Drochýtek z tercie A. Třetí místo obsadila Sára Drlíková z kvarty A.  První dva postupují do krajského kola , které se bude konat v březnu v Olomouci. Všem srdečně gratulujeme!                                                                          
 • Výsledky okresního kola anglické konverzace

  Ve čtvrtek 8. února se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěž měla již tradičně dvě části: poslechovou a konverzační. Do okresního kola postoupily čtyři studentky gymnázia a tři studenti z hotelové školy v Jeseníku. Komisi letos doplnila rodilá mluvčí Sue Šejda. Nejlépe se v soutěži dařilo studentce druhého ročníku Gymnázia Jeseník, Evě Kořenkové, která obsadila 1. místo. V těsném bodovém závěsu za ní pak obsadila druhé místo studentka 3. ročníku Gymnázia Jeseník Kristýna Kaliničová a stupně vítězů pak doplnil student hotelové školy Ondřej Šenekl. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole v Olomouci.
 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
home napište nám

Školní vzdělávací program

| Zobrazeno: 15622×

notlivé části tohoto dokumentu jsou uloženy ve formátu pdf.

Školní rok 2017/18

ŠVP G - pro čtvrtý ročník čtyřletého studia a oktávu osmiletého studia

 

prima

sekunda

tercie

kvarta

kvinta,  1. ročník

sexta,  2. ročník

septima,  3. ročník

oktáva, 4. ročník

Český jazyk –  příloha č. 3b VG

čj8

Jazyk anglický – příloha č. 4b VG

ja8

Jazyk německý –  příloha č. 5b VG

 

jn8

Jazyk ruský – příloha č. 5c VG

       

jr8

Matematika –  příloha č. 6b VG

ma8

Informatika – příloha č. 7b VG

 

inf8

Základy společenských věd – příloha č. 9b VG

       

zsv8

Tělesná výchova – příloha č. 16b VG

tv8

 

Volitelné předměty

Německá konverzace – příloha č. 17k VG

           

nk8

Seminář z dějepisu – příloha č. 17l VG

           

sdě8

Společenskovědní seminář – příloha č. 17m VG

           

svs8

Seminář z fyziky – příloha č. 17n VG

           

sfy8

Seminář z matematiky – příloha č. 17o VG

           

sma8

Seminář z chemie – příloha č. 17p VG

           

sch8

Seminář z biologie – příloha č. 17q VG

           

sbi8

Seminář ze zeměpisu – příloha č. 17r VG

           

sze8

Seminář z informatiky – příloha č. 17s VG

           

sinf8

Deskriptivní geometrie – příloha č. 17t VG

           

dg8

 

Nepovinné předměty

Deskriptivní geometrie – příloha č. 18e VG

 

         

ndg8


ŠVP G - pro první až třetí ročník čtyřletého studia, primu až septimu osmiletého studia - platný od 1. 9. 2015

prima

sekunda

tercie

kvarta

kvinta,  1. ročník

sexta,  2. ročník

septima,  3. ročník

oktáva, 4. ročník

Český jazyk – příloha č. 3a NG, příloha č. 3b VG

čj1

čj2

čj3

čj4

čj5

čj6

čj7

čj8

Jazyk anglický – příloha č. 4a NG, příloha č. 4b VG

ja1

ja2

ja3

ja4

ja5

ja6

ja7

ja8

Jazyk německý – příloha č. 5a NG, příloha č. 5b VG

 

jn2

jn3

jn4

jn5

jn6

jn7

jn8

Jazyk ruský – příloha č. 5c VG

       

jr5

jr6

jr7

jr8

Matematika – příloha č. 6a NG, příloha č. 6b VG

ma1

ma2

ma3

ma4

ma5

ma6

ma7

ma8

Informatika – příloha č. 7a NG, příloha č. 7b VG

inf1

inf2

inf3

inf4

inf5

inf6

 

inf8

Dějepis – příloha č. 8a NG, příloha č. 8b VG

dě1

dě2

dě3

dě4

dě5

dě6

dě7

 

Občanská výchova – příloha č. 9a NG

ov1

ov2

ov3

ov4

       

Základy společenských věd – příloha č. 9b VG

       

zsv5

zsv6

zsv7

zsv8

Fyzika – příloha č. 10a NG, příloha č. 10b VG

fy1

fy2

fy3

fy4

fy5

fy6

fy7

fy8

Chemie – příloha č. 11a NG, příloha č. 11b VG

   

che3

che4

che5

che6

che7

che8

Biologie – příloha č. 12a NG, příloha č. 12b VG

bi1

bi2

bi3

bi4

bi5

bi6

bi7

bi8

Zeměpis – příloha č. 13a NG, příloha č. 13b VG

ze1

ze2

ze3

ze4

ze5

ze6

   

Hudební výchova – příloha č. 14a NG, příloha č. 14b VG

hv1

hv2

hv3

hv4

hv5

hv6

   

Výtvarná výchova – příloha č. 15a NG, příloha č. 15b VG

vv1

vv2

vv3

vv4

vv5

vv6

   

Tělesná výchova – příloha č. 16a NG, příloha č. 16b VG

tv1

tv2

tv3

tv4

tv5

tv6

tv7

tv8

 

Volitelné předměty

Anglická konverzace – příloha č. 17a NG

 

ak2

ak3

ak4

       

Německá konverzace – příloha č. 17b NG

   

nk3

nk4

       

Dramatická výchova – příloha č. 17c NG

 

dv2

dv3

dv4

       

Mediální a filmová výchova – příloha č. 17d NG

     

mfv4

       

Svět příběhů – příloha č. 17e NG

 

sp2

           

Aplikovaná fyzika – příloha č. 17f NG

   

afy3

afy4

       

Práce s laboratorní technikou – příloha č. 17g NG

   

plt3

         

Volitelný zeměpis – příloha č. 17h NG

 

vz2

vz3

vz4

       

Základy administrativy – příloha č. 17i NG

   

za3

za4

       

Sportovní hry – příloha č. 17j NG

 

sh2

           

Pěstitelství a chovatelství - příloha č. 17v NG

 

 

 

 pch4

       

Jazyk ruský - příloha č. 17w NG

 

jr2v

 jr3v

jr4v

       

Německá konverzace – příloha č. 17k VG

           

nk7

nk8

Seminář z dějepisu – příloha č. 17l VG

           

sdě7

sdě8

Společenskovědní seminář – příloha č. 17m VG

           

svs7

svs8

Seminář z fyziky – příloha č. 17n VG

           

sfy7

sfy8

Seminář z matematiky – příloha č. 17o VG

           

sma7

sma8

Seminář z chemie – příloha č. 17p VG

           

sch7

sch8

Seminář z biologie – příloha č. 17q VG

           

sbi7

sbi8

Seminář ze zeměpisu – příloha č. 17r VG

           

sze7

sze8

Seminář z informatiky – příloha č. 17s VG

           

sinf7

sinf8

Deskriptivní geometrie – příloha č. 17t VG

           

dg7

dg8

Teorie sportovní přípravy – příloha č. 17u VG

           

tsp7

tsp8

 

Nepovinné předměty

Robolab – příloha č. 18a NG

rl1234

             

Sportovní hry – příloha č. 18b NG

   

sh3

         

Jazyk ruský – příloha č. 18c NVG

jr1-8

             

Jazyk francouzský – příloha č. 18d NVG

jf1-8

             

Deskriptivní geometrie – příloha č. 18e VG

 

         

ndg7

ndg8

Teorie sportovní přípravy – příloha č. 18f VG

 

         

tsp7

tsp8

Výtvarná výchova – příloha č. 18g NVG

vv1-7

             

Německá konverzace – příloha č. 18h VG

 

         

nk7

nk8

 

 Dodatky:


 

ŠVP GSP

 

       

 1. ročník

 2. ročník

3. ročník

 4. ročník

Český jazyk, příloha č. 3b VG

       

čj1

čj2

čj3

čj4

Jazyk anglický, příloha č. 4b VG

       

ja1

ja2

ja3

ja4

Jazyk německý, příloha č. 5b VG

       

jn1

jn2

jn3

jn4

Jazyk ruský, příloha č. 5c VG

       

jr1

jr2

jr3

jr4

Matematika, příloha č. 6b VG

       

ma1

ma2

ma3

ma4

Informatika, příloha č. 7b VG

       

inf1

inf2

 

inf4

Dějepis, příloha č. 8b VG

       

dě1

dě2

dě3

 

Základy společenských věd, příloha č. 9b VG

       

zsv1

zsv2

zsv3

zsv4

Fyzika, příloha č. 10b VG

       

fy1

fy2

fy3

fy4

Chemie, příloha č. 11b VG

       

che1

che2

che3

che4

Biologie,  příloha č. 12b VG

       

bi1

bi2

bi3

bi4

Zeměpis, příloha č. 13b VG

       

ze1

ze2

   

Hudební výchova, příloha č. 14b VG

       

hv1

hv2

   

Výtvarná výchova, příloha č. 15b VG

       

vv1

vv2

   

Sportovní příprava, příloha č. 16b VG

       

sp1

sp2

sp3

sp4

Teorie sportovní přípravy – příloha č. 17 VG

           

tsp3

tsp4

 

Volitelné předměty

Německá konverzace – příloha č. 17k VG

           

nk3

nk4

Seminář z dějepisu – příloha č. 17l VG

           

sdě3

sdě4

Společenskovědní seminář – příloha č. 17m VG

           

svs3

svs4

Seminář z fyziky – příloha č. 17n VG

           

sfy3

sfy4

Seminář z matematiky – příloha č. 17o VG

           

sma3

sma4

Seminář z chemie – příloha č. 17p VG

           

sch3

sch4

Seminář z biologie – příloha č. 17q VG

           

sbi7

sbi8

Seminář ze zeměpisu – příloha č. 17r VG

           

sze3

sze4

Seminář z informatiky – příloha č. 17s VG

           

sinf3

sinf4

Deskriptivní geometrie – příloha č. 17t VG

           

dg3

dg4

Naposledy změněno středa, 30 srpen 2017 10:30