Profilová část maturitní zkoušky 2021

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Profilová část maturitní zkoušky 2021

Žák si zvolí dvě povinné zkoušky z nabídky pro profilovou část zkoušky. Žák si může zvolit další dvě nepovinné zkoušky.

Nabídka povinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky:

Dějepis                                        forma b)

Základy společenských věd        forma b)

Fyzika                                          forma b)

Chemie                                        forma b)

Biologie                                        forma b)

Zeměpis                                       forma b)

Deskriptivní geometrie                 forma b)

Informatika                                   forma b)

Sportovní příprava                       forma b)

Další nabídka povinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky:

Tyto předměty může žák volit pouze za předpokladu, že si je nezvolil v povinné společné části maturitní zkoušky.

Jazyk anglický                                   forma b)

Jazyk německý                                  forma b)

Matematika                                        forma c) 

Nabídka nepovinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky:

Tyto předměty může žák volit pouze za předpokladu, že si je nezvolil v povinné společné části a povinné profilové části maturitní zkoušky.

Jazyk anglický                                   forma b)

Jazyk německý                                  forma b)             

Dějepis                                               forma b)

Základy společenských věd               forma b)

Fyzika                                                 forma b)

Chemie                                               forma b)

Biologie                                               forma b)             

Zeměpis                                              forma b)

Deskriptivní geometrie                        forma b)

Témata a podrobnosti k jednotlivým zkouškám sdělí žákům příslušný vyučující. Témata jsou vystavena na www.gymjes.cz.

Formy zkoušek:

forma a) – vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

forma b) – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

forma c) – písemná zkouška

forma d) – praktická zkouška

forma e) – kombinace dvou a více forem a) až d)

                                                                                                              PaedDr. Antonín Javůrek

                                                                                                                               ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři