Aktuální informace

 • Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

    Dne  15.02.2018 proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce.  Po poslechovém cvičení soutěžící konverzovali s porotci o volném čase, všedním dni, na téma počasí, čtyři roční období a o dalších tématech z oblasti každodenního života. Vítězem kategorie III.A se stal Daniel Pražák (3.C), druhé místo obsadil Daniel Tunys (EA) a třetí místo získal Vojtěch Starý (XA).  Daniel Pražák a Filip Kirchner budou naší školu reprezentovat v krajském kole v Olomouci. Filip v kategorii III.B pro studenty s pobytem v německy mluvících zemích delším než půl roku. Všem zúčastněných děkujeme za jejich nadšení pro německý jazyk a těšíme se na jejich výbornou reprezentaci gymnázia v krajském kole.  
 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro tercie a kvarty zná své vítěze

  V úterý 20.2.2018 se uskutečnilo školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci pro žáky tercií a kvart. Jako každý rok měla soutěž část poslechovou i konverzační a všichni studenti si vedli velmi dobře. Výsledné umístění bylo velmi těsné. Na prvním místě se umístil Filip Ondruch z kvarty A, na druhém místě Jan Drochýtek z tercie A. Třetí místo obsadila Sára Drlíková z kvarty A.  První dva postupují do krajského kola , které se bude konat v březnu v Olomouci. Všem srdečně gratulujeme!                                                                          
 • Výsledky okresního kola anglické konverzace

  Ve čtvrtek 8. února se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěž měla již tradičně dvě části: poslechovou a konverzační. Do okresního kola postoupily čtyři studentky gymnázia a tři studenti z hotelové školy v Jeseníku. Komisi letos doplnila rodilá mluvčí Sue Šejda. Nejlépe se v soutěži dařilo studentce druhého ročníku Gymnázia Jeseník, Evě Kořenkové, která obsadila 1. místo. V těsném bodovém závěsu za ní pak obsadila druhé místo studentka 3. ročníku Gymnázia Jeseník Kristýna Kaliničová a stupně vítězů pak doplnil student hotelové školy Ondřej Šenekl. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole v Olomouci.
 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
home napište nám

Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Zeměpis v kalendářním roce 2018

| Zobrazeno: 4310×

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Třída: OA, 4. C                    Vyučující: Mgr. Jitka Formánková

1.     Země jako vesmírné těleso

–        vznik vesmíru

–        tvar, velikost a složení zemského tělesa

–        vlastnosti Země a vlastnosti ostatních vesmírných těles

–        objasnit principy pohybu vesmírných těles

2.     Pohyby Země

–        popsat pohyby Země a jejich důsledky

–        vysvětlit pojmy ekliptika, zemská osa, kalendář, pásmový čas, datová hranice

–        popsat vliv Měsíce a Slunce na Zemi

–        vyjádřit princip fungování sluneční soustavy a význam Slunce pro život na Zemi

3.     Kartografie

–        vysvětlit základní pojmy: glóbus a mapa, obsah a měřítko mapy

–        legenda mapy, zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice

–        typy kartografických zobrazení

–        druhy map a druhy značek

–        historický vývoj mapování, historické mapy našeho území

4.     Litosféra

–        stavba a složení Země

–        zemská kůra a její členění

–        litosférické desky a jejich pohyby

–        vysvětlit pojmy: štít, platforma

–        vznik a vývoj pevniny a oceánů

5.     Endogenní a exogenní pochody

–        zemětřesení: epicentrum, hypocentrum, Richterova stupnice, magnitudo, Ohnivý prstenec, zemětřesení v ČR

–        vulkanismus: stavba vulkánu, typy sopek, magma, láva, sopky ve světě a u nás

–        horotvorná činnost: princip vzniku vrásových a kerných pohoří, vývoj horotvorné činnosti na Zemi od jejího vzniku

–        exogenní pochody: zvětrávání (fyzikální a chemické), svahové pochody

–        větrná, říční, kryogenní a antropogenní činnost

–        georeliéf, geomorfologie, dělení georeliéfu podle nadmořské výšky a relativní výškové členitosti

6.     Atmosféra

–        složení atmosféry, její vrstvy, procesy v ní probíhající

–        pojmy: podnebí a počasí, podnebné pásy

–        meteorologie, klimatologie

–        skleníkový efekt a problém s ozónovou dírou

–        všeobecná cirkulace atmosféry

7.     Hydrosféra

–        rozložení vody na Zemi, malý a velký oběh vody

–        voda v oceánech – vlastnosti, pohyby mořské vody

–        voda na pevnině – povrchová voda (vodní toky – povodí, úmoří, rozvodí), jezera a jejich dělení, podpovrchová voda

–        sníh a led (typy ledovců, kryosféra)

8.     Podnebné a vegetační pásy

–        zonálnost, zonálnost

–         vertikální a horizontální členitost

–        jednotlivé podnebné a vegetační pásy (flóra i fauna)

–        problémy v jednotlivých pásech

9.     Obyvatelstvo a sídla

–        rozmístění obyvatelstva a faktory, které ho ovlivňují

–        změna počtu obyvatel – přirozená, mechanická

–        věkové složení obyvatelstva

–        pojmy: národ, národnost

–        lidské rasy

–        jazyková struktura

–        světová náboženství

–        sídla

10.     Nejvýznamnější hospodářské, politické, vojenské a humanitární organizace

–        OSN, EU, NATO, OPEC, ASEAN, UNICEF, UNESCO, Červený kříž

–        Evropská integrace, vznik a vývoj EU, členské země

11.     Světové zemědělství, rybolov a lesní hospodářství

–        základní dělení – intenzívní a extenzívní

–        rostlinná výroba a její dělení

–        živočišná výroba

–        druhy zemědělské produkce

–        světové obilnice

12.     Těžební průmysl, energetika a zpracovatelský průmysl

–        nerostné bohatství

–        dělení surovin – paliva, rudy, stavební mater

13.     Světová doprava

–        vodní doprava – námořní, říční

–        vzdušná doprava

–        pozemní doprava – silniční, železniční, potrubní

–        světové dopravní uzl

14.      Afrika

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        obyvatelstvo – růst populace, rasa, nemoci, nejlidnatější oblasti

–        hospodářství – nejprůmyslovější oblasti kontinentu (sev. Afrika, JAR)

–        problémy černého kontinentu

15.      Severní Amerika

–        přírodní poměry – vymezení oblasti, pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        objevování kontinentu, utváření státních celků v oblasti

–        hospodářství USA

16.     Jižní Amerika

–        přírodní poměry – vymezení oblasti, povrch, vodstvo

–        vliv koloniálních velmocí na danou oblast – důsledky

–        socioekonomická charakteristika subkontinentu

–        rozpracovat Brazílii a Argentinu

17.      Austrálie a Oceánie

–        vymezení oblasti, dělení Oceánie

–        přírodní poměry –

18.     Jižní a jihovýchodní Asie

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, monzuny

–        obyvatelstvo – jazyk, vyznání, růst populace

–        hospodářství – Indie, malých draků, zlatý trojúhelník

–        národnostní problémy v dané oblasti

19.    Jihozápadní Asie

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, monzuny

–        obyvatelstvo – jazyk, vyznání, růst populace

–        hospodářství – Turecko, Saudská Arábie, Izrael ...

–        národnostní problémy v dané oblasti

20.     Čína a Japonsko

–        vymezení uvedených zemí

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        obyvatelstvo – růst populace – vývojové tendence, jazyk, vyznání

–        lidská práva v Číně

–        hospodářství Japonska

–        hospodářství Číny

21.     Rusko

–        přírodní poměry – povrch, vodstvo

–        dělení Ruské federace

–        socioekonomická charakteristika země

–        národnostní problémy – např. na Kavkaze

–        politické postavení Ruska ve světě

22.     Země severní Evropy

–        vymezení oblasti

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        společné znaky zemí této oblasti

–        socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti

23.     Země jižní Evropy

–        vymezení oblasti

–        přírodní poměry – poloostrovy, které patří do této oblasti, povrch, vodstvo, zajímavosti

–        společné znaky těchto zemí

–        socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti

24.     Země západní Evropy

–        vymezení oblasti

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        společné znaky těchto zemí

–        socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti

25.     Základní charakteristika České republiky, charakteristika vybraného kraje

–        poloha, rozloha, počet obyvatel

–        státní zřízení, forma vlády, státní moc, administrativní členění

–        vývoj českého hospodářství (např. kupónová privatizace)

–        doprava v ČR

–        stupně ochrany přírody

 

 

Maturitní otázky byly projednány předmětovou komisí Člověk a příroda dne

10. 6. 2016

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel


 

Naposledy změněno pondělí, 11 září 2017 13:40