ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
 • Čertíci, Vozkové, Mecháčci a jiné pohádkové bytosti v jesenických lázních

  Už více než deset let funguje na jesenickém gymnáziu ročníkový projekt Poznej svůj region určený pro naše nejmenší žáky – primány. V celoročním projektu se žáci učí poznávat náš region z pohledu historie, geografie či biologie a získávat k němu užší vztah. Zároveň pracují v týmu a zdokonalují se v sociálním a společenském ohledu, jako je respekt, tolerance a komunikace. Seznamují se i se základy první pomoci nebo s prací CHKO. Vrcholem projektu je soutěžní den v jesenických lázních. Číst dál
 • Pozvánka na výstavu

  Po roce se opět uskuteční tradiční výstava výtvarných prací studentů naší školy v klubu Plíživá kontra. Součástí zahájení výstavy budou dvě krátká divadelní představení žáků ZUŠ Jeseník, z nichž mnozí jsou rovněž našimi studenty. Studenti i jejich vyučující zvou každého příznivce a podporovatele umění výtvarného i dramatického v pátek 15. června v 17 hodin do Plíživé kontry na příjemné setkání s tvorbou mladých autorů a s výsledky jejich práce.Za výtvarnou výchovu a LDO ZUŠ Jeseník Michaela Janská Číst dál
 • Nová sezóna v reprezentačním hávu

  Aprílový měsíc je v lyžařském kalendáři čas odpočinku, hodnocení, bilancování napřed i nazad, plánování nového a stanovování cílů příštích, avšak především období odpočinku od náročné přípravy lyžaře-běžce i závodního vypětí. Měsíc máje s sebou přináší již nové tréninkové kilometry, nabírání kondice, množství hodin strávených posilováním a přípravy bázi všestranného zaměření. Číst dál
 • Robot studentů Gymnázia Jeseník je čtvrtý na světě - Detroit, USA, 29. 4. 2018

  Minulý týden proběhlo v Detroitu v USA světové finále First LEGO League. Naši studenti z týmu R.U.R. se do tohoto finále probojovali. Ani zde se mezi 108 týmy z celého světa neztratili. Na úvodním obrázku můžete vidět porotce, jak obdivují konstrukci a programy robota.  Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ekoškola

PROGRAM EKOŠKOLA JEDE DÁL!

sobota, 12 září 2009 | Napsal(a) Stanislav Jurník

 

Program Ekoškola stejně jako grantový projekt Ekologizace provozu školy pokračuje i v letošním školním roce. Co máme zatím za sebou? V době od začátku projektu (březen 2009) se nám podařilo vyřešit problém třídění odpadu instalací celkem 76 nádob na separaci plastů a papíru do tříd a dalších prostor školy, na gymnáziu je dále možné třídit do dalších nádob, košů a kontejnerů sklo, kovy (především hliník), použité baterie a vysloužilé drobné i větší elektrospotřebiče. K budově nižšího gymnázia přibyl další kontejner na svoz plastů.  Je jen a jen na všech „obyvatelích" školy, zda budou svůj odpad odkládat tam, kam patří. Škola,  Technické služby Jeseník a členové školního Ekotýmu  následně zajistí jeho cestu k dalšímu využití recyklací.  Za některé druhy odpadu (baterie, elektrospotřebiče, příp.hliník) získáváme v projektu ministerstva školství Recyklohraní i body, za něž si následně můžeme nakupovat pomůcky, sportovní potřeby apod. (viz.www.recyklohrani.cz). Určitě souhlasíte s tím, že je to elegantní řešení  - chráníme životní prostředí a ještě za to máme něco navíc. Dobrou reklamou pro naši školu je třeba i loňské vítězství primy A v regionální ekosoutěži TS Jeseník. Pracujeme rovněž v oblasti zlepšování prostředí školy. Kromě postupného zvyšování množství školní zeleně v podobě pokojových rostlin se řada studentů školy podílela na úpravách školního parčíku (vykácení nemocných dřevin, výsadba živého plotu a dalších stromů a keřů, drobné terénní úpravy, nátěr plotu).  Pan školník pak umístil v parčíku nádobu (1000 l) na jímání dešťové vody k zalévání. V tomto školním roce bychom ještě chtěli zakoupit a rozmístit v parčíku několik zahradních laviček a venkovní tabuli, aby tam v teplejších měsících roku mohla probíhat případně i výuka některých předmětů. Jednou z našich snah je i vytvoření školního miniarboreta - vytvoření popisných cedulek k jednotlivým dřevinám.  Mimo to můžeme při chodu školy využívat z prostředků státního rozpočtu ČR a EU zakoupený materiál, jako nový fotoaparát, notebook, tiskárnu, laminátor, zakrátko i některé nové programy na interaktivní tabule a též kvalitní encyklopedie a odborné publikace, na jejichž zakoupení by jinak škola neměla dostatek prostředků.

2009_ekotym_studanky_08

Všechny naše plánované aktivity jsou vyvěšeny na nástěnce před učebnou biologie na vyšším gymnáziu. Pokud se vše podaří (a k tomu je třeba spolupráce všech - studentů, pedagogů i správních zaměstnanců školy), budeme již v dubnu - květnu usilovat o získání prestižního mezinárodního titulu Ekoškola, který by pro nás znamenal velké ocenění za vykonanou práci, ale i velký závazek do budoucích let. K tomu by mělo přispět i zapojení do dalších programů jako např.Les ve škole, Zelená škola, již zmíněné Recyklohraní, Den stromů atd. stejně jako exkurze, sběrové dny a mnoho dalších akcí.

Samozřejmě rádi přivítáme všechny další zájemce o práci v Ekotýmu, ale i ostatní, kteří se třeba jen jednorázově či nepravidelně zúčastní našich akcí či se jinak zapojí do „ekoškoláckých aktivit".

Trička pro Ekotým

neděle, 10 květen 2009 | Napsal(a) Filip Worm

Společnost Artory Consulting s.r.o. pomáhá naší škole s realizací projektu Ekologizace provozu školy. Současně darovala našemu Ekotýmu sadu triček s tématikou "Jeseníky". Tímto společnosti Artory s.r.o. velice děkujeme.

Více o tričkách s motivem Jeseníků na www.trickajeseniky.cz

logolink_bez_loga_ok_barevny_rgb

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Otvírání studánek

úterý, 28 duben 2009 | Napsal(a) Filip Worm

V pátek 17. dubna se Ekotým naší školy zapojil do akce Otvírání studánek (pořádaného Sdružením Tereza a firmou Kofola a.s.) V rámci dopoledního programu se podařilo vyčistit základní čtveřici pramenů ve Smetanových sadech. Jednalo se o prameny Tindall Quelle, Alžbětin, Anglický a pramen Skalka.

Alžbětin pramen na Horově ulici si zasloužil největší pozornost, protože se u něj konala 18. dubna akce Otvírání jara (organizovalo ji Hnutí Brotnosaurus Jeseníky a spřátelené organizace). Úkolem Ekotýmu bylo pramen slavnostně ozdobit a vyčistit okolí. Zajímavou reportáž o akci od Jakuba Látala a Josefa Kulhánka najdete ZDE

(po práci u Anglického pramene)

RECYKLOHRANÍ - sběrový den baterií

sobota, 22 listopad 2008 | Napsal(a) Stanislav Jurník

 

Dne 14.října 2008 se na naší škole poprvé uskutečnila akce Sběrový den vybitých baterií. Do dvou plastových boxů mohli studenti i všichni zaměstnanci školy odkládat použité monočlánky, ploché baterie a baterie z mobilních telefonů. Za jediný den se nám společně podařilo nashromáždit 20,9 kg tohoto nebezpečného a na skládku nepatřícího odpadu. Nejen že tak Gymnáziu Jeseník přibude asi 80 bodů do projektu Recyklohraní, ale především jsme zasláním nasbíraných baterií do jediné firmy v ČR na jejich recyklaci v Kladně konkrétním způsobem pomohli našemu životnímu prostředí. Od tohoto data budou sběrné boxy nastálo v obou budovách školy sloužit stejnému účelu, takže nerudovská otázka „kam s ním" se nás ohledně tohoto druhu odpadu již netýká. Děkujeme všem, kteří se do akce aktivně zapojili.

Ekotým Gymnázia Jeseník

 

EKOŠKOLA - Exkurze na skládku aneb Kam s tím

pondělí, 06 říjen 2008 | Napsal(a) Filip Worm


Ekotým Gymnázia Jeseník v rámci projektu Ekoškola mapoval systém nakládání s odpady na Jesenicku. Skupina 13 studentů různých tříd navštívila nejprve řízenou skládku odpadu u Supíkovic. Zde nás provedl a zasvěcené a detailní informace k provozu tohoto zařízení podal pan Kulhánek. Celou skládku nám ukázal a vysvětlil vše, co se týká jejího zabezpečení, vlastního provozu, problémů i perspektiv.


 

Na vlastní oči jsme viděli, že se na skládce objevují věci a materiály, které tam nepatří - papír, plasty, kovy, nebezpečný odpad apod. Do kontejnerů a popelnic určených na komunální odpad je odkládají zřejmě lidé, kterým je lhostejný dopad jejich lenosti (či něvědomosti?) na životní prostředí a současně na peněženky nás všech.

 

Na skládku se ročně uloží neuvěřitelných 13 00  tun odpadu z Jesenicka a pokud by se toto množství v budoucnu nesnížilo, bude skládka plná již za 20 let a bude třeba hledat na Jesenicku další místo na ukládání odpadu naší konzumní společnosti.

 

V druhé části exkurze Ekotým navštívil třídicí linku v areálu Technických služeb Jeseník. Studenti si vytvořili názornou představu o celém do detailu propracovaném systému separace i o nelehké (a nepříliš voňavé) práci tamějších zaměstnanců, kterým jejich činnost opět nejvíce komplikuje nesvědomitost až bezohlednost některých občanů při nakládání s jejich odpady (vhazování odpadů do nesprávných kontejnerů, ukládání věcí, které tam nepatří atd.).

 

Účastníci exkurze o jejím průběhu vytvoří podrobný zápis a veškeré informace budou pro ostatní uveřejněny spolu s fotodokumentací na školní nástěnce Ekotýmu (vedle učebny a laboratoře biologie na VG). Budeme rádi, když si jich všimnete a budete se aktivně podílet na připravovaném třídění odpadů na naší škole.

Mgr.Stanislav Jurník

a Ekotým GJ

 

2008_eko_skladka03

EKOŠKOLA - začínáme!

úterý, 09 září 2008 | Napsal(a) Filip Worm

Na konci školního roku 2007/08 se Gymnázium Jeseník připojilo k mezinárodnímu programu Ekoškola. Stali jsme se tak jednou z 20 000 škol, které se na programu podílí. Je skvělé, že můžeme patřit do této velké a rozhodně zajímavé skupiny škol, ale co to vlastně obnáší?

 

"Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit." (www.ekoskola.cz)

 

 

Viditelným úspěchem bude získání prestižního titulu Ekoškola, k němuž je třeba splnit sedm kroků. Naše škola se nachází na začátku, čeká nás plnění čtvrtého kroku. Postupně je znát, že se do práce zapojuje stále více studentů i učitelů a že téma ekoškoly pozvolna prorůstá běžným životem školy. Zkrátka - vydali jsme se na cestu a společně se těšíme, že dojdeme k vysněnému cíli :-)

 

Ekotým 2008/2009

Stanislav Jurník, Jitka Formánková, Filip Worm a studenti:

 

 


Zajímavosti pod čarou aneb Život Ekotýmu

Při úklidu půdy byl objeven neznámý tvor (v popředí). Členové Ekotýmu, Metoděj (stojící vlevo) a Vojta (držící krk neznámého tvora), se k objevu zatím nevyjádřili. Čekáme na odborné posouzení nálezu předmětovou komisí biologie. Dle předběžné analýzy i spokojených výrazů na tvářích objevitelů se jedná o tvora, který není pro člověka nebezpečný.

ekoborci_01

Ekoškole prošel další projekt

neděle, 07 říjen 2012 | Napsal(a) Stanislav Jurník

Další ekoškolácký projekt jesenických gymnazistů byl úspěšný!

Světový den Ekoškol oslavíme realizací studentského projektu

pátek, 02 listopad 2012 | Napsal(a) Stanislav Jurník

Do mezinárodního programu Ekoškola je v současné době zapojeno více než 25 000 škol v 52 zemích světa na několika kontinentech. I tato skutečnost vedla světového koordinátora programu (organizace Foundation for Environmental Education) k vyhlášení Světového dne Ekoškol na den 7. listopadu 2012.

Jak jsme slavili Světový den Ekoškol

středa, 07 listopad 2012 | Napsal(a) Stanislav Jurník

 

Dne 7. listopadu proběhla na naší škole oslava Světového dne Ekoškol formou projektové akce pod názvem „ABY BYLO KAM DÁT BIO“

Seminář programu Ekoškola/ZŠ Litovel

středa, 10 duben 2013 | Napsal(a) Stanislav Jurník
pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

středa 15. srpen 2018

nyní se nevyučuje
« Srpen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

  25.02.2018
    Dne  15.02.2018 proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce.  Po poslechovém cvičení soutěžící konverzovali s porotci o volném čase, všedním dni, na téma počasí, čtyři roční období a o dalších tématech z oblasti každodenního života. Vítězem kategorie III.A se stal Daniel Pražák (3.C), druhé místo obsadil Daniel Tunys (EA) a třetí místo získal Vojtěch Starý (XA).  Daniel Pražák a Filip Kirchner budou naší školu reprezentovat v krajském kole v Olomouci. Filip v kategorii III.B pro studenty s pobytem v německy mluvících zemích delším než půl roku. Všem zúčastněných děkujeme za jejich nadšení pro německý jazyk a těšíme se na jejich výbornou reprezentaci gymnázia v krajském kole.  
 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro tercie a kvarty zná své vítěze

  22.02.2018
  V úterý 20.2.2018 se uskutečnilo školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci pro žáky tercií a kvart. Jako každý rok měla soutěž část poslechovou i konverzační a všichni studenti si vedli velmi dobře. Výsledné umístění bylo velmi těsné. Na prvním místě se umístil Filip Ondruch z kvarty A, na druhém místě Jan Drochýtek z tercie A. Třetí místo obsadila Sára Drlíková z kvarty A.  První dva postupují do krajského kola , které se bude konat v březnu v Olomouci. Všem srdečně gratulujeme!                                                                          
 • Výsledky okresního kola anglické konverzace

  09.02.2018
  Ve čtvrtek 8. února se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěž měla již tradičně dvě části: poslechovou a konverzační. Do okresního kola postoupily čtyři studentky gymnázia a tři studenti z hotelové školy v Jeseníku. Komisi letos doplnila rodilá mluvčí Sue Šejda. Nejlépe se v soutěži dařilo studentce druhého ročníku Gymnázia Jeseník, Evě Kořenkové, která obsadila 1. místo. V těsném bodovém závěsu za ní pak obsadila druhé místo studentka 3. ročníku Gymnázia Jeseník Kristýna Kaliničová a stupně vítězů pak doplnil student hotelové školy Ondřej Šenekl. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole v Olomouci.
 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  02.09.2017
  Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  24.06.2016
  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl