ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
 • Čertíci, Vozkové, Mecháčci a jiné pohádkové bytosti v jesenických lázních

  Už více než deset let funguje na jesenickém gymnáziu ročníkový projekt Poznej svůj region určený pro naše nejmenší žáky – primány. V celoročním projektu se žáci učí poznávat náš region z pohledu historie, geografie či biologie a získávat k němu užší vztah. Zároveň pracují v týmu a zdokonalují se v sociálním a společenském ohledu, jako je respekt, tolerance a komunikace. Seznamují se i se základy první pomoci nebo s prací CHKO. Vrcholem projektu je soutěžní den v jesenických lázních. Číst dál
 • Pozvánka na výstavu

  Po roce se opět uskuteční tradiční výstava výtvarných prací studentů naší školy v klubu Plíživá kontra. Součástí zahájení výstavy budou dvě krátká divadelní představení žáků ZUŠ Jeseník, z nichž mnozí jsou rovněž našimi studenty. Studenti i jejich vyučující zvou každého příznivce a podporovatele umění výtvarného i dramatického v pátek 15. června v 17 hodin do Plíživé kontry na příjemné setkání s tvorbou mladých autorů a s výsledky jejich práce.Za výtvarnou výchovu a LDO ZUŠ Jeseník Michaela Janská Číst dál
 • Nová sezóna v reprezentačním hávu

  Aprílový měsíc je v lyžařském kalendáři čas odpočinku, hodnocení, bilancování napřed i nazad, plánování nového a stanovování cílů příštích, avšak především období odpočinku od náročné přípravy lyžaře-běžce i závodního vypětí. Měsíc máje s sebou přináší již nové tréninkové kilometry, nabírání kondice, množství hodin strávených posilováním a přípravy bázi všestranného zaměření. Číst dál
 • Robot studentů Gymnázia Jeseník je čtvrtý na světě - Detroit, USA, 29. 4. 2018

  Minulý týden proběhlo v Detroitu v USA světové finále First LEGO League. Naši studenti z týmu R.U.R. se do tohoto finále probojovali. Ani zde se mezi 108 týmy z celého světa neztratili. Na úvodním obrázku můžete vidět porotce, jak obdivují konstrukci a programy robota.  Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

fyzika

Poslední Přírodovědec

sobota, 09 červen 2012 | Napsal(a) Libor Malý

            V brzkých ranních hodinách ve čtvrtek 7. 6. jsem se spolu s ostatními studenty z fyzikálního semináře vydal na závěrečnou sérii přednášek projektu Přírodovědec konanou Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého. Duší celého projektu je docent RNDr. Libor Kvítek, CSc. I přes naplánovaný sraz v 5:15 ráno jsme se sešli téměř v plném počtu a mohli tak započnout strastiplnou cestu vlakem. Za bezmála dvě a půl hodiny jízdy jsme se ocitli na hlavním nádraží v Olomouci, kde jsme měli možnost si od pana profesora Libora Malého vyslechnout několik zajímavostí o vlacích a vlakové dopravě obecně.

Exkurze v Řeži

neděle, 01 duben 2012 | Napsal(a) Libor Malý

Ve středu dne 28.3.2012 si dalo 20 studentů čtvrtého ročníku navštěvujících fyzikální seminář sraz s panem profesorem Malým po půl páté ráno na jesenickém vlakovém nádraží, aby mohli jet vlakem na exkurzi do Řeže u Prahy do Ústavu jaderného výzkumu. Cesta vlakem směrem tam probíhala bez problémů, přestupovali jsme v Bludově, Zábřehu na Moravě a Praze a jeli jsme vstříc Řeži, kam jsme dorazili v deset hodin.

Jak jsme málem dostali „Nobelovku“!

neděle, 04 březen 2012 | Napsal(a) Libor Malý

Vloni se naši spolužáci pod patronací pana Malého vydali do Prahy. Tam proběhla akce Hands on Particles. Jde o vzdělávací program, kde studenti gymnázií poznávají tajemství mikrosvěta.  Když se nás tento rok pan profesor zeptal, jestli bychom se i my noví studenti fyzikálního semináře, nechtěli této akce účastnit, nikdo nezaváhal a všichni jsme hbitě odpověděli kladně. Jelikož je náš pan učitel posedlý laboratoří CERN v Ženevě a naše škola to břímě nese s ním, tak se letos celá akce přesunula na Gymnázium Jeseník.

 

Vzhůru do kosmu

středa, 20 březen 2013 | Napsal(a) Roman Chasák

Zde je výňatek z jednoho e-mailu, který dostali členové týmu R.U.R.:

Vážený pane Chasáku,

chtěl Vám i studentům ještě jednou poděkovat za vaši účast na setkání v Praze ohledně možnosti zapojení se do soutěže „Galileo macht Schule“. Můj kolega připravuje o proběhlém setkání krátkou zprávu, kterou bychom vyvěsili na náš web. Bude Vás kontaktovat, abychom si sladili texty.

Zajímavá práce Vás i vašich studentů i brilantní schopnost prezentovat výsledky v angličtině na nás udělala opravdu dojem. Studenti z Jeseníku mají opravdu co ukázat. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se do soutěže zapojili ať už jen Váš tým nebo společně s plzeňským týmem, který by si mohl vzít na starost překlady do jazyků a přípravu propagačních materiálů.

Ing. Martin Pichl
a vedoucí oddělení Galileo, ITS a GMES
Odbor kosmických technologií a družicových systémů
Ministerstvo dopravy

Ultrazvukem dovnitř těla

úterý, 21 únor 2012 | Napsal(a) Libor Malý

         Dne 20. února 2012 jsme navštívili ordinaci pana MUDr. Karla Slováčka. Na začátku nás uvedl do světa zvuku a potom nám vysvětlil, jak pomocí ultrazvuku pohlédnout do našeho těla.

         V ordinaci jsme zastihli jednu pacientku, která se naší početné skupiny naštěstí nezalekla.  Spolu s ní jsme mohli vyslechnout, jak funguje přístroj, který si lidé s problémy s bušením srdce, doma sami zaznamenávají odchylky v srdeční činnosti.

         Vysvětlil nám, že vlny ultrazvuku, který sonda vysílá, se zpět odrážejí od našich tkání a sonda je zase přijímá. Ultrazvuk na lidském těle funguje jen s pomocí gelu. Poté nám pan Slováček vysvětlil, jak funguje ultrazvuk, který nejprve vyzkoušel na sobě a následně na jednom dobrovolníkovi z našich řad.

Astronomická olympiáda – školní kolo

pátek, 06 leden 2012 | Napsal(a) Eliška Šparlinková

V prosinci se uskutečnilo na naší škole pro studenty nižšího gymnázia školní kolo astronomické olympiády. Této soutěže se zúčastnilo celkem 119 studentů. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: E-F (tercie a kvarta ) a G-H (prima a sekunda). Úspěšnými řešiteli se stali soutěžící, kteří dosáhli alespoň 15 bodů ze 40 možných. Úspěšní řešitelé školního kola mohou řešit korespondenční kolo, které je kolem postupovým do finále v Praze. Zadání pro toto kolo bude zveřejněno 9. 1. 2012. Bližší informace o této soutěži lze nalézt na: http://olympiada.astro.cz. Rovněž je zde uvedeno pořadí všech úspěšných řešitelů v rámci olomouckého kraje.

Jak jsem skoro chytil higgse.

středa, 28 prosinec 2011 | Napsal(a) Libor Malý

V týdnu od 12. prosince letošního roku se v CERNu (Europen Organization for Nuclear Research) v Ženevě uskutečnil již čtvrtý Český učitelský týden pro vyučující fyziky. Letos se ho zúčastnilo 13 vyučujících z celé České republiky. Tradičními organizátory akce byli Doc. Jiří Dolejší (MFF UK), Dr. J. Rameš a Dr. V. Wagner (oba z AV ČR). Termín před Vánocemi nebyl vybrán náhodně. V tuto dobu byl již urychlovač LHC v plánované odstávce a tím se naskytla možnost dostat se do podzemí k některému ze čtyř detektorů.  Na úterý 13. prosince byl shodou okolností vedením CERNu naplánován seminář k aktuálním výsledkům experimentů, které v letošním roce v této laboratoři probíhaly.

Přednáška na téma Tajemství antihmoty

úterý, 08 listopad 2011 | Napsal(a) Magda Dostálová

Dne 2. listopadu 2011 odpoledne se v učebně fyziky vyššího gymnázia sešlo zhruba 30 studentů a 7 vyučujících, aby si poslechli dvouhodinovou přednášku absolventa našeho gymnázia Tomáše Javůrka a jeho spolužačky Martiny Pagačové. Oba jsou studenty magisterského studia oboru Jaderná a subjaderná fyzika Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha a vyšli vstříc zájmu našich studentů o současnou diskusi o tom, zda opravdu byla překročena rychlost světla a co by z toho pro fyziku vyplývalo.

Téměř utajené superocenění aneb síň slávy Fyzikální olympiády

středa, 15 červen 2011 | Napsal(a) Roman Chasák

Skoro každý týden na těchto stránkách můžete najít článek o nějakém úspěchu studentů našeho gymnázia v různých soutěžích. Málokdo si však uvědomí, že za těmi úspěchy je i spousta dlouholetých zkušeností a práce učitelů, které na první pohled nejsou vidět. Blahopřejeme studentům, oceňujeme jejich úspěchy, píšeme články, diplomy dáváme na odiv na nástěnky. Že za těmito úspěchy stojí i učitelé, považujeme za samozřejmé. Proto nám snadno unikne, když nějaké významné ocenění získá i kantor.

logofyz

Tak se tomu stalo málem i tentokrát. Ve vší tichosti a skromnosti vstoupila do pomyslné síně slávy Fyzikální olympiády paní profesorka Mgr. Marie Matějovská. V minulém měsíci získala ocenění (diplom) od Ústřední komise Fyzikální olympiády pověřené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy současně i Jednotou českých matematiků a fyziků. Je to ocenění udělené při 50. výročí existence soutěže Fyzikální olympiády, a to za dlouholetou činnost v oblasti práce s mládeží talentovanou pro fyziku a její technické aplikace.

Nutno ještě podotknout, že již v roce 1999 udělila stejná komise paní profesorce podobné ocenění.

Ze srdce blahopřejí kolegové Smile

 

Astronomická olympiáda 2010/2011 - výsledky

pondělí, 13 červen 2011 | Napsal(a) Roman Chasák

Astronomická olympiáda - školní kolo (7.12.2010) - celkové pořadí

Z 98 účastníků 57 úspěšných řešitelů.

Kategorie G - H (prima a sekunda)

1. místo:          Tomáš Procházka, SA

2. místo:          Natalie Jatiová, SA

3. místo:          Martin Mokrý, SA

Kategorie E - F (tercie a kvarty)

1. místo:          Kryštof Svoboda, TA

2. místo:          Adam Dvorník, TA

3. místo:          Alexandr Potěšil KB, Karolína Němcová, TA


Astronomická olympiáda - korespondenční kolo a umístění v kraji

Strana 1 z 4
pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

pátek 17. srpen 2018

nyní se nevyučuje
« Srpen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

  25.02.2018
    Dne  15.02.2018 proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce.  Po poslechovém cvičení soutěžící konverzovali s porotci o volném čase, všedním dni, na téma počasí, čtyři roční období a o dalších tématech z oblasti každodenního života. Vítězem kategorie III.A se stal Daniel Pražák (3.C), druhé místo obsadil Daniel Tunys (EA) a třetí místo získal Vojtěch Starý (XA).  Daniel Pražák a Filip Kirchner budou naší školu reprezentovat v krajském kole v Olomouci. Filip v kategorii III.B pro studenty s pobytem v německy mluvících zemích delším než půl roku. Všem zúčastněných děkujeme za jejich nadšení pro německý jazyk a těšíme se na jejich výbornou reprezentaci gymnázia v krajském kole.  
 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro tercie a kvarty zná své vítěze

  22.02.2018
  V úterý 20.2.2018 se uskutečnilo školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci pro žáky tercií a kvart. Jako každý rok měla soutěž část poslechovou i konverzační a všichni studenti si vedli velmi dobře. Výsledné umístění bylo velmi těsné. Na prvním místě se umístil Filip Ondruch z kvarty A, na druhém místě Jan Drochýtek z tercie A. Třetí místo obsadila Sára Drlíková z kvarty A.  První dva postupují do krajského kola , které se bude konat v březnu v Olomouci. Všem srdečně gratulujeme!                                                                          
 • Výsledky okresního kola anglické konverzace

  09.02.2018
  Ve čtvrtek 8. února se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěž měla již tradičně dvě části: poslechovou a konverzační. Do okresního kola postoupily čtyři studentky gymnázia a tři studenti z hotelové školy v Jeseníku. Komisi letos doplnila rodilá mluvčí Sue Šejda. Nejlépe se v soutěži dařilo studentce druhého ročníku Gymnázia Jeseník, Evě Kořenkové, která obsadila 1. místo. V těsném bodovém závěsu za ní pak obsadila druhé místo studentka 3. ročníku Gymnázia Jeseník Kristýna Kaliničová a stupně vítězů pak doplnil student hotelové školy Ondřej Šenekl. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole v Olomouci.
 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  02.09.2017
  Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  24.06.2016
  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl