ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
 • Čertíci, Vozkové, Mecháčci a jiné pohádkové bytosti v jesenických lázních

  Už více než deset let funguje na jesenickém gymnáziu ročníkový projekt Poznej svůj region určený pro naše nejmenší žáky – primány. V celoročním projektu se žáci učí poznávat náš region z pohledu historie, geografie či biologie a získávat k němu užší vztah. Zároveň pracují v týmu a zdokonalují se v sociálním a společenském ohledu, jako je respekt, tolerance a komunikace. Seznamují se i se základy první pomoci nebo s prací CHKO. Vrcholem projektu je soutěžní den v jesenických lázních. Číst dál
 • Pozvánka na výstavu

  Po roce se opět uskuteční tradiční výstava výtvarných prací studentů naší školy v klubu Plíživá kontra. Součástí zahájení výstavy budou dvě krátká divadelní představení žáků ZUŠ Jeseník, z nichž mnozí jsou rovněž našimi studenty. Studenti i jejich vyučující zvou každého příznivce a podporovatele umění výtvarného i dramatického v pátek 15. června v 17 hodin do Plíživé kontry na příjemné setkání s tvorbou mladých autorů a s výsledky jejich práce.Za výtvarnou výchovu a LDO ZUŠ Jeseník Michaela Janská Číst dál
 • Nová sezóna v reprezentačním hávu

  Aprílový měsíc je v lyžařském kalendáři čas odpočinku, hodnocení, bilancování napřed i nazad, plánování nového a stanovování cílů příštích, avšak především období odpočinku od náročné přípravy lyžaře-běžce i závodního vypětí. Měsíc máje s sebou přináší již nové tréninkové kilometry, nabírání kondice, množství hodin strávených posilováním a přípravy bázi všestranného zaměření. Číst dál
 • Robot studentů Gymnázia Jeseník je čtvrtý na světě - Detroit, USA, 29. 4. 2018

  Minulý týden proběhlo v Detroitu v USA světové finále First LEGO League. Naši studenti z týmu R.U.R. se do tohoto finále probojovali. Ani zde se mezi 108 týmy z celého světa neztratili. Na úvodním obrázku můžete vidět porotce, jak obdivují konstrukci a programy robota.  Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

dějepis

Po stopách totality na Jáchymovsku

neděle, 26 únor 2012 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

V posledních mrazivých dnech letošního února, od neděle 12.2. do úterka 14.2., se zúčastnila pětice studentek z historického semináře ze třetího ročníku semináře Stopy totality, který v rámci stejnojmenného projektu pořádalo občanské sdružení Zapomenutí ve spolupráci se sdružením Političtívězni.cz na Jáchymovsku v Krušných horách.

Okresní kolo Dějepisné olympiády

pondělí, 06 únor 2012 | Napsal(a) Filip Worm

Dne 2. února 2012 se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naše škola vyslala do historického klání 8 úspěšných řešitelů školního kola, kteří se s novými úkoly poprali vskutku znamenitě. Vítězem okresního kola se stal Samuel Vrbovský z kvarty A. Třetí místo obsadil Martin Mokrý z tercie A. I ostatní účastníci byli úspěšní. Všem patří velký dík a vítězům moc blahopřejeme.

Renáta Blašková, PK Člověk a společnost

Pražská historická exkurze 2011

pondělí, 19 září 2011 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

Ve dnech 8. - 11. 9. 2011 se skupina deseti studentů a studentek dějepisného semináře čtvrtého ročníku Gymnázia Jeseník pod vedením pana Mgr. Tomáše Svobody zúčastnila historické exkurze v hlavním městě Praze. Praha jako hlavní město naší země je pro takovou exkurzi přímo stvořená, protože právě zde došlo k mnoha důležitým událostem, které ovlivnily vývoj celého státu. Praha je městem, kde se přítomnost prolíná s minulostí. Toto město si udrželo svou přívětivost, přitažlivost, krásu a magičnost.

Okresní kolo SOČ

sobota, 17 duben 2010 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

 

7. dubna 2010 se na Gymnáziu Jeseník konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže v řešení problémů některého z osmnácti nabízených vědních oborů, jejímž generálním partnerem je Česká spořitelna.

 

V letošním 32. ročníku se v regionálním klání utkali zástupci dvou prací - obě práce vznikly na základě orální historie, kvantitativní výzkumné metody. Cílem orální historie je dobrat se k informacím prostřednictvím rozhovorů s osobami majícími potřebné zkušenosti či zážitky. Orální historie je rovněž považována za metodu kvalitativního výzkumu, jelikož nedochází k zobecnění jednotlivých sdělení a výpovědí, naopak vyzdvihuje jejich individualitu napomáhající celkové demokratizaci historie, protože jsou zohledněny i události všedního dne.

Významným přínosem této metody je rozvíjení schopností mezilidské komunikace a vedení samostatného rozhovoru na odborné téma. Studenti měli nejen možnost seznámit se s minulostí života narátorů, pamětníků, s nimiž vedli rozhovor, ale také jedinečnou šanci si uvědomit, jak souvisejí životní zkušenosti těchto lidí s jejich vlastním životem. Právě zkušenosti minulých generací je možno využít ve formování soudobé společnosti.

Práci Pohled na osidlování Jesenicka po roce 1945 vznikající usilovnou činností kolektivu autorů v letech 2007 - 2010 obhajovala spoluautorka Tereza Formanová. Tato jedinečná práce zachycuje život na Jesenicku z rozdílných úhlů pohledu, a to z českého a německého, jelikož se do práce podařilo zahrnout narátory obou národností. Práce tak nabízí souhrnný náhled na poválečné období. Překvapivým zjištěním vyplývajícím z jedenácti rozhovorů je, že vzájemné vztahy Čechů a Němců v jesenickém pohraničí nebyly nenávistné, ba spíše naopak s odstupem času přerůstaly v přátelství.

Druhou práci, pojednávající o hospodářské a politické situaci na Jesenicku v 90. letech 20. století, jež vznikala v období 2009 - 2010 a byla rovněž dílem kolektivu autorů, obhajovali Karolína Petřeková, Michal Müller a Antonín Pavlíček. Jejich cílem bylo kromě pochopení běžného života obyvatel Jesenicka a zhodnocení hospodářské a politické situace v 90. letech také připomenutí socialistické minulosti a seznámení se názorem občanů na demokracii.

Obě práce postupují do krajského kola. Velké šance na úspěch má práce Pohled na osidlování Jesenicka po roce 1945 striktně dodržující všechny zásady metody orální historie. Postup do celostátního finále by byl největší odměnou za námahu, již bylo třeba vynaložit.  Poděkování zaslouží také PaedDr. Eva Knoppová a Mgr. Tomáš Svoboda, pod jejichž vedením práce vznikaly. Bez jejich přičinění by tradice Středoškolské odborné činnosti na Jesenicku jen stěží přežívala.

Škoda, že v soutěži byly obhajovány pouze práce studentů Gymnázia Jeseník. Doufejme, že se v nadcházejících ročnících soutěže setkáme také se zástupci jiných středních škol Jesenicka a budeme seznámeni s pracemi více vědních oborů. Je třeba si uvědomit, že podobné soutěže nabízejí mnoho cenných zkušeností v oblasti výzkumu, vědecké činnosti i v obhajobě vlastních názorů.

Michal Müller

Galerie zde

 

Exkurze historického semináře čtvrtého ročníku

úterý, 08 září 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

3. - 6. 9. 2009 se studenti dějepisného semináře pod vedením Mgr. Tomáše Svobody zúčastnili historické exkurze v Praze, která nebyla jen ve znamení exkurzu do dob minulých, ale také jedinečnou příležitostí umožňující nahlédnutí na způsob života v české metropoli a pochopení jejího kulturně-společenského významu sahajícího daleko za hranice republiky. Je takřka nemožné vybavit si jiné české město, jež by bylo schopno zaujmout ve světové hierarchii nejvýznamnějších měst takové postavení, jakého dosáhla Praha. Jen málokdo by dokázal odolat příležitosti proniknout do pražských tajemství, mýtů, legend a skvostných staveb oplývajících několik set let starou historií.

Za velmi krátký časový úsek se nám podařilo navštívit celou řadu pamětihodností. Není divu, že zhlédnutí Nového a Starého Města, Pražského hradu, kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, Vojenského historického muzea na Žižkově, Bílé hory, Břevnovského kláštera a dalších míst bylo poměrně únavné. Měli jsme rovněž zajištěn profesionální výklad PhDr. Evy Havlovcové a Jany Bondyové z agentury Porta Praha, které nás provedly po Pražském hradě a Novém Městě.

 Jsem si jist, že nikdo nelitoval své účasti na historické exkurzi, jež nás velmi obohatila, nejen po stránce faktografické.

Praha je městem, kde je stále co objevovat. Člověk nemá nikdy tolik času, aby mohl poznat vše, a to z jednoho důvodu - je to nemožné. Jako každé velkoměsto, tak i Praha podléhá velmi dynamickému rozvoji, který zapříčiňuje nemožnost ustrnutí v časovém úseku, jež by mohl být využit k poznání celého města. Sotva stačíme pochopit několik set let stará historická údobí a už můžeme zahájit zcela nové pátrání po technických a architektonických vymoženostech dob nedávných. Když si začneme myslet, že jsme poznali již vše, objeví se něco nového, něco zapomenutého, co nás šokuje, protože ať děláme cokoliv, nejsme s to pochopit nekonečný proud fascinujícího vývoje naší společnosti a nás samotných. A právě tady můžeme naleznout další význam naší exkurze, protože Praha bude nyní stále součástí našich vzpomínek. Tyto vzpomínky se dříve nebo později mohou proměnit v touhu lépe Prahu poznat a zahájí tak cestu za poznáním a hlubším pátráním po výjimečnostech naší vlasti. Podobné uvědomění a národní cítění bude v následujících dobách, kdy vlastenectví pozvolna ustupuje do povzdálí, velmi důležité, protože je třeba, aby byly zachovány tradice naší vlasti, jež dále formují národ jako takový. Jsem přesvědčen, že i tuto podstatnou skutečnost můžeme považovat za jeden z důvodů, proč je třeba dále pořádat podobné exkurze a poznávací zájezdy.

I přes chladnější počasí, jež bylo chvíli doprovázeno mírným deštěm, se exkurze vydařila a dá se říci, že splnila téměř všechna očekávání.

Za dějepisný seminář Michal Müller

Hrad

Seminář na Svatováclavských dnech

pondělí, 08 říjen 2012 | Napsal(a) Sylva Stúpalová

Svatováclavské setkání

     27. září jsme se v rámci historického semináře zúčastnili přednášky o Slezské lidové kultuře a tradicích na Jesenicku. XII. Svatováclavské mezinárodní setkání proběhlo v léčebných lázních Vincenze Priessnitze. V dopoledních hodinách jsme se shromáždili v zimní zahradě Sanatoria.

     Přednáška probíhala formou prezentací a jako první vystoupila paní Tinzová. Dále přišly na řadu jednotlivé badatelské práce na téma lidových krojů, osídlení, tradic a zvyků v kontextu dějinných souvislostí. S pomocí překladatelů jsme vyslechli účastníky z Německa a Polska. Projekt se nám moc líbil a tímto děkujeme pořadatelům za příjemnou atmosféru a těšíme se na další rok.

Uplynulo 45 let od smrti Jana Palacha

úterý, 21 leden 2014 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

                Víte něco o Janu Palachovi? Byl jeho čin aktem vyšinutého jedince, nebo hrdiny? Jaká byla atmosféra v Československu na konci 60. let? Na to vše vám může pomoci udělat si názor vysoce oceňovaný film Hořící keř, který můžeme díky laskavosti společnosti HBO uvést ve škole i pro naše studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví, který pořádá Člověk v tísni. Setkání u filmu se uskuteční ve čtvrtek 23.1. v učebně septimy B od 14 hodin.  Informace o filmu naleznete zde:  http://www.csfd.cz/film/313105-horici-ker/

keyart-cz

Exkurze do Gliwic a Osvětimi

pondělí, 02 červen 2014 | Napsal(a) Filip Worm

Každoročně se studenti třetího ročníku vydávají na poznávací zájezd do Osvětimi. Letošní exkurzi do koncentračního tábora Auschwitz - Birkenau jsme doplnili o návštěvu vysílače v Gliwicích. Vysílač je obdivuhodná stavba a návštěva tohoto místa, v němž začala 2. světová válka, byla velmi poučná. Zejména pak průvodcovský výklad válečných dějin s překladem pana Svobody, který nám pomohl pochopit i to, že některá okna se umývala hadrem a jiná kladivem...

Svatováclavský seminář vesele i vážně

středa, 01 říjen 2014 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

pohledem  Anny Janíkové

IMG 20140926 0903081

Svatováclavský seminář vesele i vážně

středa, 01 říjen 2014 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

pohledem  Anny Janíkové

pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

pátek 17. srpen 2018

nyní se nevyučuje
« Srpen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

  25.02.2018
    Dne  15.02.2018 proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce.  Po poslechovém cvičení soutěžící konverzovali s porotci o volném čase, všedním dni, na téma počasí, čtyři roční období a o dalších tématech z oblasti každodenního života. Vítězem kategorie III.A se stal Daniel Pražák (3.C), druhé místo obsadil Daniel Tunys (EA) a třetí místo získal Vojtěch Starý (XA).  Daniel Pražák a Filip Kirchner budou naší školu reprezentovat v krajském kole v Olomouci. Filip v kategorii III.B pro studenty s pobytem v německy mluvících zemích delším než půl roku. Všem zúčastněných děkujeme za jejich nadšení pro německý jazyk a těšíme se na jejich výbornou reprezentaci gymnázia v krajském kole.  
 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro tercie a kvarty zná své vítěze

  22.02.2018
  V úterý 20.2.2018 se uskutečnilo školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci pro žáky tercií a kvart. Jako každý rok měla soutěž část poslechovou i konverzační a všichni studenti si vedli velmi dobře. Výsledné umístění bylo velmi těsné. Na prvním místě se umístil Filip Ondruch z kvarty A, na druhém místě Jan Drochýtek z tercie A. Třetí místo obsadila Sára Drlíková z kvarty A.  První dva postupují do krajského kola , které se bude konat v březnu v Olomouci. Všem srdečně gratulujeme!                                                                          
 • Výsledky okresního kola anglické konverzace

  09.02.2018
  Ve čtvrtek 8. února se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěž měla již tradičně dvě části: poslechovou a konverzační. Do okresního kola postoupily čtyři studentky gymnázia a tři studenti z hotelové školy v Jeseníku. Komisi letos doplnila rodilá mluvčí Sue Šejda. Nejlépe se v soutěži dařilo studentce druhého ročníku Gymnázia Jeseník, Evě Kořenkové, která obsadila 1. místo. V těsném bodovém závěsu za ní pak obsadila druhé místo studentka 3. ročníku Gymnázia Jeseník Kristýna Kaliničová a stupně vítězů pak doplnil student hotelové školy Ondřej Šenekl. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole v Olomouci.
 • Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace

  02.09.2017
  Gymnázium se sportovní přípravou - přehledné informace Rychle se blíží termín přihlašování žáků 9. tříd do oborů s talentovou zkouškou (30. listopad 2017),  Pro usnadnění volby studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník přinášíme pro uchazeče a jejich rodiče přehledné informace, na základě kterých si mohou vytvořit reálnější představu o průběhu studia a specifických nárocích daného oboru. 
  Číst dál...
 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Jste zvědaví na zajímavé fotografie, které nenajdete ve fotogalerii akcí?

  24.06.2016
  Pak je tu pro vás i web plný fotografií ze školních akcí, které najdete na rajčeti pod adresou http://gymjes.rajce.idnes.cz/
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl